Lyricist: -   Composer: -

มาช่วยกัน มาช่วยกัน เรามาช่วยกันรักษา
มาช่วยกัน มาช่วยกัน ให้โลกของเราน่าอยู่
มาช่วยกัน มาช่วยกัน เรามาช่วยกันรักษา
มาช่วยกัน มาช่วยกัน เราเชื่อทุกคนช่วยได้
มา ทุกคน ทุกคนมาช่วยแบ่งปัน
ทำสิ่งแวดล้อม บนโลกของเราให้ดี
มา ทุกคน เด็กเล็กผู้ใหญ่ก็ดี
จนถึงวันนี้ พวกเราทุกคนช่วยได้
ทุกคนได้มาอย่างจริงใจ ให้เอาหัวใจมาช่วยกัน
ดูสิ่งแวดล้อมกันเร็วพลัน ให้ดูสดใสและสวยงาม
โลกเราวันนี้บนพื้นดิน ตัดป่าตัดไม้กันทุกวัน
ฝูงสัตว์มากมายหายหลายพัน เพราะมนุษย์เราเห็นแก่ตัว
โปรดช่วยดูแลอย่าทำลาย ทุกคนช่วยได้ยื่นมือมา
สัญญาต้องเป็นคำสัญญา ว่าจะรักษาโลกเรา

มาช่วยกัน มาช่วยกัน เรามาช่วยกันรักษา
มาช่วยกัน มาช่วยกัน ให้โลกของเราน่าอยู่
มาช่วยกัน มาช่วยกัน เรามาช่วยกันรักษา
มาช่วยกัน มาช่วยกัน เราเชื่อทุกคนช่วยได้
มา ทุกคน ทุกคนมาช่วยแบ่งปัน
ทำสิ่งแวดล้อม บนโลกของเราให้ดี
มา ทุกคน เด็กเล็กผู้ใหญ่ก็ดี
จนถึงวันนี้ พวกเราทุกคนช่วยได้
ทุกคนได้มาอย่างจริงใจ ให้เอาหัวใจมาช่วยกัน
ดูสิ่งแวดล้อมกันเร็วพลัน ให้ดูสดใสและสวยงาม
โลกเราวันนี้บนพื้นดิน ตัดป่าตัดไม้กันทุกวัน
ฝูงสัตว์มากมายหายหลายพัน เพราะมนุษย์เราเห็นแก่ตัว
โปรดช่วยดูแลอย่าทำลาย ทุกคนช่วยได้ยื่นมือมา
สัญญาต้องเป็นคำสัญญา ว่าจะรักษาโลกเรา

มาช่วยกัน มาช่วยกัน เรามาช่วยกันรักษา
มาช่วยกัน มาช่วยกัน ให้โลกของเราน่าอยู่
มาช่วยกัน มาช่วยกัน เรามาช่วยกันรักษา
มาช่วยกัน มาช่วยกัน เราเชื่อทุกคนช่วยได้
มา ทุกคน ทุกคนมาช่วยแบ่งปัน
ทำสิ่งแวดล้อม บนโลกของเราให้ดี
มา ทุกคน เด็กเล็กผู้ใหญ่ก็ดี
จนถึงวันนี้ พวกเราทุกคนช่วยได้
มา ทุกคน ทุกคนมาช่วยแบ่งปัน
ทำสิ่งแวดล้อม บนโลกของเราให้ดี
มา ทุกคน เด็กเล็กผู้ใหญ่ก็ดี
จนถึงวันนี้ พวกเราทุกคนช่วยได้

ทุกคนช่วยได้

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

มาช่วยกัน มาช่วยกัน เรามาช่วยกันรักษา
มาช่วยกัน มาช่วยกัน ให้โลกของเราน่าอยู่
มาช่วยกัน มาช่วยกัน เรามาช่วยกันรักษา
มาช่วยกัน มาช่วยกัน เราเชื่อทุกคนช่วยได้
มา ทุกคน ทุกคนมาช่วยแบ่งปัน
ทำสิ่งแวดล้อม บนโลกของเราให้ดี
มา ทุกคน เด็กเล็กผู้ใหญ่ก็ดี
จนถึงวันนี้ พวกเราทุกคนช่วยได้
ทุกคนได้มาอย่างจริงใจ ให้เอาหัวใจมาช่วยกัน
ดูสิ่งแวดล้อมกันเร็วพลัน ให้ดูสดใสและสวยงาม
โลกเราวันนี้บนพื้นดิน ตัดป่าตัดไม้กันทุกวัน
ฝูงสัตว์มากมายหายหลายพัน เพราะมนุษย์เราเห็นแก่ตัว
โปรดช่วยดูแลอย่าทำลาย ทุกคนช่วยได้ยื่นมือมา
สัญญาต้องเป็นคำสัญญา ว่าจะรักษาโลกเรา

มาช่วยกัน มาช่วยกัน เรามาช่วยกันรักษา
มาช่วยกัน มาช่วยกัน ให้โลกของเราน่าอยู่
มาช่วยกัน มาช่วยกัน เรามาช่วยกันรักษา
มาช่วยกัน มาช่วยกัน เราเชื่อทุกคนช่วยได้
มา ทุกคน ทุกคนมาช่วยแบ่งปัน
ทำสิ่งแวดล้อม บนโลกของเราให้ดี
มา ทุกคน เด็กเล็กผู้ใหญ่ก็ดี
จนถึงวันนี้ พวกเราทุกคนช่วยได้
ทุกคนได้มาอย่างจริงใจ ให้เอาหัวใจมาช่วยกัน
ดูสิ่งแวดล้อมกันเร็วพลัน ให้ดูสดใสและสวยงาม
โลกเราวันนี้บนพื้นดิน ตัดป่าตัดไม้กันทุกวัน
ฝูงสัตว์มากมายหายหลายพัน เพราะมนุษย์เราเห็นแก่ตัว
โปรดช่วยดูแลอย่าทำลาย ทุกคนช่วยได้ยื่นมือมา
สัญญาต้องเป็นคำสัญญา ว่าจะรักษาโลกเรา

มาช่วยกัน มาช่วยกัน เรามาช่วยกันรักษา
มาช่วยกัน มาช่วยกัน ให้โลกของเราน่าอยู่
มาช่วยกัน มาช่วยกัน เรามาช่วยกันรักษา
มาช่วยกัน มาช่วยกัน เราเชื่อทุกคนช่วยได้
มา ทุกคน ทุกคนมาช่วยแบ่งปัน
ทำสิ่งแวดล้อม บนโลกของเราให้ดี
มา ทุกคน เด็กเล็กผู้ใหญ่ก็ดี
จนถึงวันนี้ พวกเราทุกคนช่วยได้
มา ทุกคน ทุกคนมาช่วยแบ่งปัน
ทำสิ่งแวดล้อม บนโลกของเราให้ดี
มา ทุกคน เด็กเล็กผู้ใหญ่ก็ดี
จนถึงวันนี้ พวกเราทุกคนช่วยได้