Lyricist: สมศักดิ์ เทพานนท์   Composer: เอื้อ สุนทรสนาน

ของของใคร ของใครก็ห่วง
ของใคร ใครก็ต้องหวง
ห่วงใยรักใคร่ถนอม
ใครจะชิงของใคร ใครยอม
ถึงจน อดออมไม่ยอมขายให้ใคร

รักของใคร ของใครก็ห่วง
รักใคร ใครก็ต้องหวง
ห่วงคนรักดั่งดวงใจ
ใครจะยอมยกไปให้ใคร
รักใคร ก็ใคร ต่างหวงไว้ครอบครอง

เธอเป็น ของรักของหวงที่ห่วงอาลัย
เป็นดวงใจ ฉันจึงห่วงใยใฝ่ปอง
กายและใจของเราต่างเป็นเจ้าของ
หากไม่ครอบครอง เดี๋ยวของรักต้องหลุดลอยไป

รักจริงถึงห่วง ไม่ใช่หลอกลวง
รักจริงถึงห่วงดวงใจ
จะเป็นจะตาย ก็ไม่ยอมให้ใคร
แม้นใครชิงแย่งไป ฉันยอมตายเอย

หวงรัก

Preview Open KKBOX

Lyricist: สมศักดิ์ เทพานนท์   Composer: เอื้อ สุนทรสนาน

ของของใคร ของใครก็ห่วง
ของใคร ใครก็ต้องหวง
ห่วงใยรักใคร่ถนอม
ใครจะชิงของใคร ใครยอม
ถึงจน อดออมไม่ยอมขายให้ใคร

รักของใคร ของใครก็ห่วง
รักใคร ใครก็ต้องหวง
ห่วงคนรักดั่งดวงใจ
ใครจะยอมยกไปให้ใคร
รักใคร ก็ใคร ต่างหวงไว้ครอบครอง

เธอเป็น ของรักของหวงที่ห่วงอาลัย
เป็นดวงใจ ฉันจึงห่วงใยใฝ่ปอง
กายและใจของเราต่างเป็นเจ้าของ
หากไม่ครอบครอง เดี๋ยวของรักต้องหลุดลอยไป

รักจริงถึงห่วง ไม่ใช่หลอกลวง
รักจริงถึงห่วงดวงใจ
จะเป็นจะตาย ก็ไม่ยอมให้ใคร
แม้นใครชิงแย่งไป ฉันยอมตายเอย