Lyricist: -   Composer: -

ชีวิตครู คิดดูก็เหมือนเรือจ้าง
ส่งเขาข้ามฝั่ง เขายังไม่เหลียวมาดู
ไปดีโด่งดัง ครูก็ยังเป็นครู
ยากจนฝืนทนต่อสู้ ครูหนอครูใต้ฟ้าเมืองไทย
ครูคลุกคลี รู้ดีนักเรียนเขียนอ่าน
ลูกของชาวบ้าน สอนนานย่อมรู้จิตใจ
ลูกศิษย์ชั่วดี ก็ยังมีถมไป
บางครั้งยังต้องเสี่ยงภัย เจ็บใจเหมือนมีหนามยอก
อิทธิพล สอนครูให้เป็นคนเก่ง
เสี่ยงภัยในดงนักเลง ถูกข่มเหงคิดหาทางออก
ถ้าไม่สู้ ก็ไม่ต้องอยู่บ้านนอก
แต่จิตสำนึกมันบอก ว่าครูถือชอล์คไม่ใช่ถือปืน

จงคิดดู เพราะครูมิใช่โจรป่า
ใครหนอจะฆ่า หมายตาอยู่ทุกวันคืน
สู้ด้วยศักดิ์ศรี ครูต้องมีจุดยืน
ถ้าไม่หักใจข่มฝืน ครูคงถือปืนกันทั่วเมืองไทย

จงคิดดู เพราะครูมิใช่โจรป่า
ใครหนอจะฆ่า หมายตาอยู่ทุกวันคืน
สู้ด้วยศักดิ์ศรี ครูต้องมีจุดยืน
ถ้าไม่หักใจข่มฝืน ครูคงถือปืนกันทั่วเมืองไทย

ครูชนบท

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ชีวิตครู คิดดูก็เหมือนเรือจ้าง
ส่งเขาข้ามฝั่ง เขายังไม่เหลียวมาดู
ไปดีโด่งดัง ครูก็ยังเป็นครู
ยากจนฝืนทนต่อสู้ ครูหนอครูใต้ฟ้าเมืองไทย
ครูคลุกคลี รู้ดีนักเรียนเขียนอ่าน
ลูกของชาวบ้าน สอนนานย่อมรู้จิตใจ
ลูกศิษย์ชั่วดี ก็ยังมีถมไป
บางครั้งยังต้องเสี่ยงภัย เจ็บใจเหมือนมีหนามยอก
อิทธิพล สอนครูให้เป็นคนเก่ง
เสี่ยงภัยในดงนักเลง ถูกข่มเหงคิดหาทางออก
ถ้าไม่สู้ ก็ไม่ต้องอยู่บ้านนอก
แต่จิตสำนึกมันบอก ว่าครูถือชอล์คไม่ใช่ถือปืน

จงคิดดู เพราะครูมิใช่โจรป่า
ใครหนอจะฆ่า หมายตาอยู่ทุกวันคืน
สู้ด้วยศักดิ์ศรี ครูต้องมีจุดยืน
ถ้าไม่หักใจข่มฝืน ครูคงถือปืนกันทั่วเมืองไทย

จงคิดดู เพราะครูมิใช่โจรป่า
ใครหนอจะฆ่า หมายตาอยู่ทุกวันคืน
สู้ด้วยศักดิ์ศรี ครูต้องมีจุดยืน
ถ้าไม่หักใจข่มฝืน ครูคงถือปืนกันทั่วเมืองไทย