Lyricist: -   Composer: -

กี่เทศกาลงานปีฉันไม่มีหรอกคนรัก เห็นคนที่รู้จักก็ทักว่าต้องมี
ฉันเองก็เคยมีแต่กี่ปีไม่เคยทัน กับวันนั้นที่เขาว่าสำคัญ
หรือความผูกพันจะมาจากวันที่ดูมีความหมาย
สุดท้ายแค่เพียงชื่อวันที่ไม่เหมือนเก่า
หลายคนที่เขาอยู่เคียงคนรักจิตใจก็เฉา
เห็นเขาให้ดอกไม้ แต่ฉันอยากขอเพียงว่า

อยากให้ทุกวันดูเป็นวันสำคัญ ที่มอบให้กันจนวันที่ฉันไม่หายใจ
จะกี่เทศกาลผ่านไปนานเท่าไหร่ รักจะคงอยู่อย่างนี้ได้ไหม ในทุกวัน

หรือความผูกพันจะมากับวันที่ฉันเดียวดาย สุดท้ายคือวันที่มันไม่มีความหมาย
หลายคนตามหาอีกคนที่หายกลับมา เพื่อเทศกาลที่ฉันแค่รู้สึกว่า

อยากให้ทุกวันดูเป็นวันสำคัญ ที่มอบให้กันจนวันที่ฉันไม่หายใจ
จะกี่เทศกาลผ่านไปนานเท่าไหร่ รักจะคงอยู่อย่างนี้ได้ไหม

อยากให้ทุกวันดูเป็นวันสำคัญ ที่มอบให้กันจนวันที่ฉันไม่หายใจ
จะกี่เทศกาลผ่านไปนานเท่าไหร่ รักจะคงอยู่อย่างนี้ได้ไหม

อย่ารอแต่เทศกาล อย่ารอจนวันพ้นผ่าน
รักกันให้นาน ให้ความสำคัญทุกวันที่มีกัน

เทศกาล

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

กี่เทศกาลงานปีฉันไม่มีหรอกคนรัก เห็นคนที่รู้จักก็ทักว่าต้องมี
ฉันเองก็เคยมีแต่กี่ปีไม่เคยทัน กับวันนั้นที่เขาว่าสำคัญ
หรือความผูกพันจะมาจากวันที่ดูมีความหมาย
สุดท้ายแค่เพียงชื่อวันที่ไม่เหมือนเก่า
หลายคนที่เขาอยู่เคียงคนรักจิตใจก็เฉา
เห็นเขาให้ดอกไม้ แต่ฉันอยากขอเพียงว่า

อยากให้ทุกวันดูเป็นวันสำคัญ ที่มอบให้กันจนวันที่ฉันไม่หายใจ
จะกี่เทศกาลผ่านไปนานเท่าไหร่ รักจะคงอยู่อย่างนี้ได้ไหม ในทุกวัน

หรือความผูกพันจะมากับวันที่ฉันเดียวดาย สุดท้ายคือวันที่มันไม่มีความหมาย
หลายคนตามหาอีกคนที่หายกลับมา เพื่อเทศกาลที่ฉันแค่รู้สึกว่า

อยากให้ทุกวันดูเป็นวันสำคัญ ที่มอบให้กันจนวันที่ฉันไม่หายใจ
จะกี่เทศกาลผ่านไปนานเท่าไหร่ รักจะคงอยู่อย่างนี้ได้ไหม

อยากให้ทุกวันดูเป็นวันสำคัญ ที่มอบให้กันจนวันที่ฉันไม่หายใจ
จะกี่เทศกาลผ่านไปนานเท่าไหร่ รักจะคงอยู่อย่างนี้ได้ไหม

อย่ารอแต่เทศกาล อย่ารอจนวันพ้นผ่าน
รักกันให้นาน ให้ความสำคัญทุกวันที่มีกัน