Lyricist: ทินกร ทิพยมาศ   Composer: ทินกร ทิพยมาศ

ประโยชน์อะไรในคำสัญญา
ที่เผยวาจาว่าจะรักมั่นต่อกันเรื่อยไป
คำสัญญาจะแน่แค่ไหน
หากว่าในหัวใจของคนไม่จริงต่อกัน

ประโยชน์อะไรในคำสาบาน
ที่หลงซมซานเที่ยวไปกรานกราบให้ลงโทษทัณฑ์
ความรักคนที่จะสุขสันต์
ต่อเมื่อใจเรานั้นมั่นคงต่อกันเรื่อยไป

หลายคู่เป็นตัวอย่าง
ความรักอับปาง ทั้งที่สาบานกันไว้
อยู่กันยังไม่ทันเท่าไร ต้องมาแยกทางร้างไป
ทำให้ชีวิตตรอมตรม

เมื่อพี่มีใจมั่นคงรักเธอ
เฝ้าหวังปรนเปรอ รักเธอจนชั่วตราบวันสิ้นลม
ความรักเราหรือจะขื่นขม
ไม่ต้องยกมือพนม สาบานให้เสียเวลา

เมื่อพี่มีใจมั่นคงรักเธอ
เฝ้าหวังปรนเปรอ รักเธอจนชั่วตราบวันสิ้นลม
ความรักเราหรือจะขื่นขม
ไม่ต้องยกมือพนมสาบานให้เสียเวลา

เหนือคำสาบาน

Preview Open KKBOX

Lyricist: ทินกร ทิพยมาศ   Composer: ทินกร ทิพยมาศ

ประโยชน์อะไรในคำสัญญา
ที่เผยวาจาว่าจะรักมั่นต่อกันเรื่อยไป
คำสัญญาจะแน่แค่ไหน
หากว่าในหัวใจของคนไม่จริงต่อกัน

ประโยชน์อะไรในคำสาบาน
ที่หลงซมซานเที่ยวไปกรานกราบให้ลงโทษทัณฑ์
ความรักคนที่จะสุขสันต์
ต่อเมื่อใจเรานั้นมั่นคงต่อกันเรื่อยไป

หลายคู่เป็นตัวอย่าง
ความรักอับปาง ทั้งที่สาบานกันไว้
อยู่กันยังไม่ทันเท่าไร ต้องมาแยกทางร้างไป
ทำให้ชีวิตตรอมตรม

เมื่อพี่มีใจมั่นคงรักเธอ
เฝ้าหวังปรนเปรอ รักเธอจนชั่วตราบวันสิ้นลม
ความรักเราหรือจะขื่นขม
ไม่ต้องยกมือพนม สาบานให้เสียเวลา

เมื่อพี่มีใจมั่นคงรักเธอ
เฝ้าหวังปรนเปรอ รักเธอจนชั่วตราบวันสิ้นลม
ความรักเราหรือจะขื่นขม
ไม่ต้องยกมือพนมสาบานให้เสียเวลา