Lyricist: -   Composer: -

อยากบอกว่ารักชักใจหวั่น อยากใฝ่อยากฝันตามใจตัว
ใจหนึ่งก็กลัวผิดหวัง
มองเขาจนเก้อเหม่อภวังค์ อยากจูบอยากฟังเขาเฉลย
รักคุณจริงเอยรู้หรือเปล่า

อุตส่าห์เก็บไว้จนแน่นอก ไม่อยากหยิบยกมาเอื้อนเอ่ย
เกรงถูกเหยียดเย้ยให้เฉา
ใฝ่รักคุณอยู่ไม่รู้เบา คลั่งอยู่แต่เราเขาไม่รู้
หวงเพียงมองดูเขาอยู่เดียว

โอ้ยอดรักเอย เอ่ยยากแท้เทียว
ช่างยากยิ่งจริงเจียว รักเขาข้างเดียว
สุดเหลียวให้ใครชักพา
หากชาติก่อนนั้นเราเคยสร้าง อย่าต้องเลิกร้างไปไกลกัน
วอนเทพสวรรค์สักครา
เพียงเหลียวมองหน่อย ชะม้อยมา
จะตอบสายตาด้วยความหมาย
ฉันพร้อมใจกายแล้วเพื่อคุณ

โอ้ยอดรักเอย เอ่ยยากแท้เทียว
ช่างยากยิ่งจริงเจียว รักเขาข้างเดียว
สุดเหลียวให้ใครชักพา
หากชาติก่อนนั้นเราเคยสร้าง
อย่าต้องเลิกร้างไปไกลกัน วอนเทพสวรรค์สักครา
เพียงเหลียวมองหน่อย ชะม้อยมา
จะตอบสายตาด้วยความหมาย
ฉันพร้อมใจกายแล้วเพื่อคุณ

กังวลรัก

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

อยากบอกว่ารักชักใจหวั่น อยากใฝ่อยากฝันตามใจตัว
ใจหนึ่งก็กลัวผิดหวัง
มองเขาจนเก้อเหม่อภวังค์ อยากจูบอยากฟังเขาเฉลย
รักคุณจริงเอยรู้หรือเปล่า

อุตส่าห์เก็บไว้จนแน่นอก ไม่อยากหยิบยกมาเอื้อนเอ่ย
เกรงถูกเหยียดเย้ยให้เฉา
ใฝ่รักคุณอยู่ไม่รู้เบา คลั่งอยู่แต่เราเขาไม่รู้
หวงเพียงมองดูเขาอยู่เดียว

โอ้ยอดรักเอย เอ่ยยากแท้เทียว
ช่างยากยิ่งจริงเจียว รักเขาข้างเดียว
สุดเหลียวให้ใครชักพา
หากชาติก่อนนั้นเราเคยสร้าง อย่าต้องเลิกร้างไปไกลกัน
วอนเทพสวรรค์สักครา
เพียงเหลียวมองหน่อย ชะม้อยมา
จะตอบสายตาด้วยความหมาย
ฉันพร้อมใจกายแล้วเพื่อคุณ

โอ้ยอดรักเอย เอ่ยยากแท้เทียว
ช่างยากยิ่งจริงเจียว รักเขาข้างเดียว
สุดเหลียวให้ใครชักพา
หากชาติก่อนนั้นเราเคยสร้าง
อย่าต้องเลิกร้างไปไกลกัน วอนเทพสวรรค์สักครา
เพียงเหลียวมองหน่อย ชะม้อยมา
จะตอบสายตาด้วยความหมาย
ฉันพร้อมใจกายแล้วเพื่อคุณ