Lyricist: -   Composer: -

สถาพร.. เป็นคนปักษ์ใต้ ความรู้มากมาย อาชีพเป็นครู
ปีกลายย้ายจากละงู มาอยู่อีสาน ที่บ้านด่านเกวียน
ไปประจำโรงเรียน..บ้านด่านเกวียนด้วยความเต็มใจ
สถาพรเป็นคนปักษ์ใต้ พูดอะไรก็ต้องมีทองแดง
อยากพูดอีสานอย่างแรง ปรึกษาลุงแฟงที่บ้านภารโรง
ลุงแฟงกำลังตั้งวงสุราภารโรง ก็สอนคำพังเพยว่า

จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่ จอกสี่จอกห้า เห็นป้านึกว่าเมีย
จอกหก ฝนตกนึกว่าแดดออก จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
จอกเก้า ตาลายพิกล จอกสิบ วกวน เห็นคนนึกว่าควาย

สถาพรสอนหลายวิชา วันนี้เรามาวาดรูปดูสิ
กระดาษ ดินสอก็มี แจกให้ฟรี ..ให้วาดรูปมะเร็ง
นักเรียนละก็นั่งตัวเกร็ง วาดมะเร็งก็ไม่เป็นกันทั้งโรง
สถาพรก็เลยเป็นฮง ถามภารโรง. .ผมไม่เข้าใจเลย

ภารโรงละก็งงก็ซิตาย มันเป็นก็จังใดครับไอ้โตมะเร็ง
สถาพรละก็ตอบเซ็งเซ็ง ตัวมะเร็งมีเป็นร้อยเป็นพัน
เช่นมะเร็งหวี่ มะเร็งวัน ผีเสื้อตัวนั้น.. ละมันก็เป็นมะเร็ง
ชักใยโตงเตง ..นั่นก็มะเร็งมุม ที่บินมาเป็นกลุ่ม ผึ้งก็เป็นมะเร็ง
อีสานบ้านเอ็ง ก็มีมะเร็งกินูน มะเร็งกินูนก็เอาไว้แกล้มกับสุราไงเล่า

จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่ จอกสี่จอกห้า เห็นป้านึกว่าเมีย
จอกหก ฝนตกนึกว่าแดดออก จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
จอกเก้า ตาลายพิกล จอกสิบ วกวน เห็นคนนึกว่าควาย

จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่ จอกสี่จอกห้า เห็นป้านึกว่าเมีย
จอกหก ฝนตกนึกว่าแดดออก จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
จอกเก้า ตาลายพิกล จอกสิบ วกวน เห็นคนนึกว่าควาย

สถาพรสอนหลายวิชา วันนี้เรามาวาดรูปดูสิ
กระดาษ ดินสอก็มี แจกให้ฟรี ..ให้วาดรูปมะเร็ง
นักเรียนละก็นั่งตัวเกร็ง วาดมะเร็งก็ไม่เป็นกันทั้งโรง
สถาพรก็เลยเป็นฮง ถามภารโรง. .ผมไม่เข้าใจเลย

ภารโรงละก็งงก็ซิตาย มันเป็นก็จังใดครับไอ้โตมะเร็ง
สถาพรละก็ตอบเซ็งเซ็ง ตัวมะเร็งมีเป็นร้อยเป็นพัน
เช่นมะเร็งหวี่ มะเร็งวัน ผีเสื้อตัวนั้น.. ละมันก็เป็นมะเร็ง
ชักใยโตงเตง ..นั่นก็มะเร็งมุม ที่บินมาเป็นกลุ่ม ผึ้งก็เป็นมะเร็ง
อีสานบ้านเอ็ง ก็มีมะเร็งกินูน มะเร็งกินูนก็เอาไว้แกล้มกับสุราไงเด้อ

จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่ จอกสี่จอกห้า เห็นป้านึกว่าเมีย
จอกหก ฝนตกนึกว่าแดดออก จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
จอกเก้า ตาลายพิกล จอกสิบ วกวน เห็นคนนึกว่าควาย

จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่ จอกสี่จอกห้า เห็นป้านึกว่าเมีย
จอกหก ฝนตกนึกว่าแดดออก จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
จอกเก้า ตาลายพิกล จอกสิบ วกวน เห็นคนนึกว่าควาย

สถาพร

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

สถาพร.. เป็นคนปักษ์ใต้ ความรู้มากมาย อาชีพเป็นครู
ปีกลายย้ายจากละงู มาอยู่อีสาน ที่บ้านด่านเกวียน
ไปประจำโรงเรียน..บ้านด่านเกวียนด้วยความเต็มใจ
สถาพรเป็นคนปักษ์ใต้ พูดอะไรก็ต้องมีทองแดง
อยากพูดอีสานอย่างแรง ปรึกษาลุงแฟงที่บ้านภารโรง
ลุงแฟงกำลังตั้งวงสุราภารโรง ก็สอนคำพังเพยว่า

จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่ จอกสี่จอกห้า เห็นป้านึกว่าเมีย
จอกหก ฝนตกนึกว่าแดดออก จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
จอกเก้า ตาลายพิกล จอกสิบ วกวน เห็นคนนึกว่าควาย

สถาพรสอนหลายวิชา วันนี้เรามาวาดรูปดูสิ
กระดาษ ดินสอก็มี แจกให้ฟรี ..ให้วาดรูปมะเร็ง
นักเรียนละก็นั่งตัวเกร็ง วาดมะเร็งก็ไม่เป็นกันทั้งโรง
สถาพรก็เลยเป็นฮง ถามภารโรง. .ผมไม่เข้าใจเลย

ภารโรงละก็งงก็ซิตาย มันเป็นก็จังใดครับไอ้โตมะเร็ง
สถาพรละก็ตอบเซ็งเซ็ง ตัวมะเร็งมีเป็นร้อยเป็นพัน
เช่นมะเร็งหวี่ มะเร็งวัน ผีเสื้อตัวนั้น.. ละมันก็เป็นมะเร็ง
ชักใยโตงเตง ..นั่นก็มะเร็งมุม ที่บินมาเป็นกลุ่ม ผึ้งก็เป็นมะเร็ง
อีสานบ้านเอ็ง ก็มีมะเร็งกินูน มะเร็งกินูนก็เอาไว้แกล้มกับสุราไงเล่า

จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่ จอกสี่จอกห้า เห็นป้านึกว่าเมีย
จอกหก ฝนตกนึกว่าแดดออก จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
จอกเก้า ตาลายพิกล จอกสิบ วกวน เห็นคนนึกว่าควาย

จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่ จอกสี่จอกห้า เห็นป้านึกว่าเมีย
จอกหก ฝนตกนึกว่าแดดออก จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
จอกเก้า ตาลายพิกล จอกสิบ วกวน เห็นคนนึกว่าควาย

สถาพรสอนหลายวิชา วันนี้เรามาวาดรูปดูสิ
กระดาษ ดินสอก็มี แจกให้ฟรี ..ให้วาดรูปมะเร็ง
นักเรียนละก็นั่งตัวเกร็ง วาดมะเร็งก็ไม่เป็นกันทั้งโรง
สถาพรก็เลยเป็นฮง ถามภารโรง. .ผมไม่เข้าใจเลย

ภารโรงละก็งงก็ซิตาย มันเป็นก็จังใดครับไอ้โตมะเร็ง
สถาพรละก็ตอบเซ็งเซ็ง ตัวมะเร็งมีเป็นร้อยเป็นพัน
เช่นมะเร็งหวี่ มะเร็งวัน ผีเสื้อตัวนั้น.. ละมันก็เป็นมะเร็ง
ชักใยโตงเตง ..นั่นก็มะเร็งมุม ที่บินมาเป็นกลุ่ม ผึ้งก็เป็นมะเร็ง
อีสานบ้านเอ็ง ก็มีมะเร็งกินูน มะเร็งกินูนก็เอาไว้แกล้มกับสุราไงเด้อ

จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่ จอกสี่จอกห้า เห็นป้านึกว่าเมีย
จอกหก ฝนตกนึกว่าแดดออก จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
จอกเก้า ตาลายพิกล จอกสิบ วกวน เห็นคนนึกว่าควาย

จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่ จอกสี่จอกห้า เห็นป้านึกว่าเมีย
จอกหก ฝนตกนึกว่าแดดออก จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
จอกเก้า ตาลายพิกล จอกสิบ วกวน เห็นคนนึกว่าควาย