Lyricist: -   Composer: -

สิบห้าปี ที่ไตเฮา ห่างแดนดิน
(เดินเข้าไป)
จงเอ็นดู หมู่ข้าน้อย ที่พลอยพลัดบ้าน
เฮาคนไต ย้ายกันไปทุกถิ่นทุกฐาน
จงฮักกันเด้อ....ไตดำเฮานา

สิบห้าปี ไตดำเฮา เสียดายเด
(เดินเข้าไป)
เมืองเฮาเพ แสนเสียดาย สูเจ้าเพิ่นหล้า
เฮือนเคยอยู่ อู่เคยนอน ต้องจรจำลา
ปะให้ปะหนา น้ำตาไตไหล

สิบห้าปี ที่ไตเฮา เสียแดนเมือง
(เดินเข้าไป)
เคยฮุ่งเฮือง หมู่ข้าน้อย อยู่สุขสบาย
ลุงแก่งตา ได้สร้างสา บ้านเมืองไว้ให้
บัดนี้จากไกล ไตเสียดายเด....

สิบห้าปี ที่ไตเฮา ห่างแดนดิน
(เดินเข้าไป)
จงเอ็นดู หมู่ข้าน้อย ที่พลอยพลัดบ้าน
เฮาคนไต ย้ายกันไปทุกถิ่นทุกฐาน
จงฮักกันเด้อ....ไตดำเฮานา

สิบห้าปี ไตดำเฮา เสียดายเด
(เดินเข้าไป)
เมืองเฮาเพ แสนเสียดาย สูเจ้าเพิ่นหล้า
เฮือนเคยอยู่ อู่เคยนอน ต้องจรจำลา
ปะให้ปะหนา น้ำตาไตไหล

สิบห้าปี ที่ไตเฮา เสียแดนเมือง
(เดินเข้าไป)
เคยฮุ่งเฮือง หมู่ข้าน้อย อยู่สุขสบาย
ลุงแก่งตา ได้สร้างสา บ้านเมืองไว้ให้
บัดนี้จากไกล ไตเสียดายเด....

ไทยดำรำพัน

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

สิบห้าปี ที่ไตเฮา ห่างแดนดิน
(เดินเข้าไป)
จงเอ็นดู หมู่ข้าน้อย ที่พลอยพลัดบ้าน
เฮาคนไต ย้ายกันไปทุกถิ่นทุกฐาน
จงฮักกันเด้อ....ไตดำเฮานา

สิบห้าปี ไตดำเฮา เสียดายเด
(เดินเข้าไป)
เมืองเฮาเพ แสนเสียดาย สูเจ้าเพิ่นหล้า
เฮือนเคยอยู่ อู่เคยนอน ต้องจรจำลา
ปะให้ปะหนา น้ำตาไตไหล

สิบห้าปี ที่ไตเฮา เสียแดนเมือง
(เดินเข้าไป)
เคยฮุ่งเฮือง หมู่ข้าน้อย อยู่สุขสบาย
ลุงแก่งตา ได้สร้างสา บ้านเมืองไว้ให้
บัดนี้จากไกล ไตเสียดายเด....

สิบห้าปี ที่ไตเฮา ห่างแดนดิน
(เดินเข้าไป)
จงเอ็นดู หมู่ข้าน้อย ที่พลอยพลัดบ้าน
เฮาคนไต ย้ายกันไปทุกถิ่นทุกฐาน
จงฮักกันเด้อ....ไตดำเฮานา

สิบห้าปี ไตดำเฮา เสียดายเด
(เดินเข้าไป)
เมืองเฮาเพ แสนเสียดาย สูเจ้าเพิ่นหล้า
เฮือนเคยอยู่ อู่เคยนอน ต้องจรจำลา
ปะให้ปะหนา น้ำตาไตไหล

สิบห้าปี ที่ไตเฮา เสียแดนเมือง
(เดินเข้าไป)
เคยฮุ่งเฮือง หมู่ข้าน้อย อยู่สุขสบาย
ลุงแก่งตา ได้สร้างสา บ้านเมืองไว้ให้
บัดนี้จากไกล ไตเสียดายเด....