Lyricist: ไพบูลย์ บุตรขัน   Composer: พิพัฒน์ บริบูรณ์

น้ำค้างเดือนหกตกแล้ว
น้องเอยน้องแก้ว เจ้าไม่หนาวบ้างหรือไร
เมื่อไหร่จะหาเพื่อนมาช่วยจับคันไถ
รู้ตัวหรือเปล่าว่าใครคนหนึ่งชอบน้อง

น้ำค้างที่หยาดจากฟ้า
เหมือนเป็นสัญญา ปรารถนาคู่รักครอง
หากพี่เสนอแล้วเธอไม่ตอบสนอง
น้ำค้างคงเป็นน้ำคลอง คู่จองคงเป็นคู่จาง

ห้องจะกลายเป็นรังหนู
เรือนหอที่รอรักอยู่ จะกลายเป็นเรือนร้าง
ข้าวที่มองเห็นอยู่เต็มฉาง
คงเหมือนก้อนดินที่วางอยู่ตามท้องนา

น้ำค้างเดือนหกตกแล้ว
วับวาวเหมือนแก้ว พร่างพราวแพร้วบนยอดหญ้าคา
แม่หยดน้ำค้าง รักนางขอปรารถนา
ถึงใครจะมองไร้ค่า พี่อยากได้มาไว้ครอง

ห้องจะกลายเป็นรังหนู
เรือนหอที่รอรักอยู่ จะกลายเป็นเรือนร้าง
ข้าวที่มองเห็นอยู่เต็มฉาง
คงเหมือนก้อนดินที่วางอยู่ตามท้องนา

น้ำค้างเดือนหกตกแล้ว
วับวาวเหมือนแก้ว พร่างพราวค้างบนยอดหญ้าคา
แม่หยดน้ำค้าง รักนางขอปรารถนา
ถึงใครจะมองไร้ค่า พี่อยากได้มาไว้ครอง

น้ำค้างเดือนหก

Preview Open KKBOX

Lyricist: ไพบูลย์ บุตรขัน   Composer: พิพัฒน์ บริบูรณ์

น้ำค้างเดือนหกตกแล้ว
น้องเอยน้องแก้ว เจ้าไม่หนาวบ้างหรือไร
เมื่อไหร่จะหาเพื่อนมาช่วยจับคันไถ
รู้ตัวหรือเปล่าว่าใครคนหนึ่งชอบน้อง

น้ำค้างที่หยาดจากฟ้า
เหมือนเป็นสัญญา ปรารถนาคู่รักครอง
หากพี่เสนอแล้วเธอไม่ตอบสนอง
น้ำค้างคงเป็นน้ำคลอง คู่จองคงเป็นคู่จาง

ห้องจะกลายเป็นรังหนู
เรือนหอที่รอรักอยู่ จะกลายเป็นเรือนร้าง
ข้าวที่มองเห็นอยู่เต็มฉาง
คงเหมือนก้อนดินที่วางอยู่ตามท้องนา

น้ำค้างเดือนหกตกแล้ว
วับวาวเหมือนแก้ว พร่างพราวแพร้วบนยอดหญ้าคา
แม่หยดน้ำค้าง รักนางขอปรารถนา
ถึงใครจะมองไร้ค่า พี่อยากได้มาไว้ครอง

ห้องจะกลายเป็นรังหนู
เรือนหอที่รอรักอยู่ จะกลายเป็นเรือนร้าง
ข้าวที่มองเห็นอยู่เต็มฉาง
คงเหมือนก้อนดินที่วางอยู่ตามท้องนา

น้ำค้างเดือนหกตกแล้ว
วับวาวเหมือนแก้ว พร่างพราวค้างบนยอดหญ้าคา
แม่หยดน้ำค้าง รักนางขอปรารถนา
ถึงใครจะมองไร้ค่า พี่อยากได้มาไว้ครอง