Lyricist: 邰正宵   Composer: 邰正宵

有人关心你
编曲:邰正宵

有人关心你

有人关心你 有人在乎你
有人好想更深的了解你
有人希望成为你的知己
有人想拥抱著你

有人想著你 有人爱著你
有人敬佩你付出的勇气
有人因为你而赞美上帝
有人要你别放弃

有欢笑 有哭泣 是生命的奥秘
请别忘记 在黑夜里 才看到星星

有人关心你 你有人在乎你
有人好想与你重新开始
有人渴望得到你的宽恕
有人需要你关心

有人因为你而赞美上帝
你是创造的奇迹

有人关心你

Preview Open KKBOX

Lyricist: 邰正宵   Composer: 邰正宵

有人关心你
编曲:邰正宵

有人关心你

有人关心你 有人在乎你
有人好想更深的了解你
有人希望成为你的知己
有人想拥抱著你

有人想著你 有人爱著你
有人敬佩你付出的勇气
有人因为你而赞美上帝
有人要你别放弃

有欢笑 有哭泣 是生命的奥秘
请别忘记 在黑夜里 才看到星星

有人关心你 你有人在乎你
有人好想与你重新开始
有人渴望得到你的宽恕
有人需要你关心

有人因为你而赞美上帝
你是创造的奇迹