Lyricist: -   Composer: -

มันคืออะไร ไม่รู้ความหมาย
เมื่อเจอกับเธอแล้วใจของฉันต้องร้อนรน
เธอทำให้หนาว และทำให้ร้อน
และทำให้คนอย่างฉันทุกข์ใจจน

ต้องทำอย่างไร ไม่เคยได้รู้
พอตื่นขึ้นมา ลองโทร.หาเพื่อนดู
มันจะอะไร ก็คือความรัก
เพื่อนตอบกลับมาให้ลองทบทวนดู

ก็คิดว่าเธอคนดีคนนี้ไม่เหมือนใคร
เธอทำให้โลกของฉันวันนี้ดูสดใส
ทำเหงาให้หาย ทำทุกข์ให้คลายให้หัวใจ ฉันมีแต่เธอ

เธอทำให้ฉันยอม ฉันนั้นเหมือนคนใหม่เลย
เมื่อพบเธอคนนี้ ใจทั้งหมดมี ให้เธอ และจะมั่นคงทุกวัน
ผิดแค่เพียงฉัน ไม่เคย จะบอกกับเธอเลยคำนั้น
ให้ทราบเพียงประโยคสั้น ๆ ก็ยังไม่เคย

มันคืออะไร ไม่รู้ความหมาย
เมื่ออยู่กับเธอแล้วใจของฉันต้องร้อนรน
เธอทำให้หนาว เธอทำให้ร้อน
และทำให้คนอย่างฉัน สุข

เพราะคิดว่าเธอคนดีคนนี้ไม่เหมือนใคร
เธอทำให้โลกของฉันวันนี้ดูสดใส
ทำเหงาให้หาย ทำทุกข์ให้คลายให้หัวใจ ฉันมีแต่เธอ

เธอทำให้ฉันยอม ฉันนั้นเหมือนคนใหม่เลย
เมื่อพบเธอคนนี้ ใจทั้งหมดมี ให้เธอ และจะมั่นคงทุกวัน
ผิดแค่เพียงฉัน ไม่เคย จะบอกกับเธอเลยคำนั้น
ให้ทราบเพียงประโยคสั้น ๆ I Love You Baby

เธอทำให้ฉันยอม ฉันนั้นเหมือนคนใหม่เลย
เมื่อพบเธอคนนี้ ใจทั้งหมดมี ให้เธอ และจะมั่นคงทุกวัน
ผิดแค่เพียงฉัน ไม่เคย จะบอกกับเธอเลยคำนั้น
ให้ทราบเพียงประโยคสั้น ๆ I Love You Baby

I Need You Baby ก็เพียงประโยคสั้น ๆ
ให้ฉันได้บอกสักคำ ว่าฉันรักเธอ

ประโยคสั้นๆ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

มันคืออะไร ไม่รู้ความหมาย
เมื่อเจอกับเธอแล้วใจของฉันต้องร้อนรน
เธอทำให้หนาว และทำให้ร้อน
และทำให้คนอย่างฉันทุกข์ใจจน

ต้องทำอย่างไร ไม่เคยได้รู้
พอตื่นขึ้นมา ลองโทร.หาเพื่อนดู
มันจะอะไร ก็คือความรัก
เพื่อนตอบกลับมาให้ลองทบทวนดู

ก็คิดว่าเธอคนดีคนนี้ไม่เหมือนใคร
เธอทำให้โลกของฉันวันนี้ดูสดใส
ทำเหงาให้หาย ทำทุกข์ให้คลายให้หัวใจ ฉันมีแต่เธอ

เธอทำให้ฉันยอม ฉันนั้นเหมือนคนใหม่เลย
เมื่อพบเธอคนนี้ ใจทั้งหมดมี ให้เธอ และจะมั่นคงทุกวัน
ผิดแค่เพียงฉัน ไม่เคย จะบอกกับเธอเลยคำนั้น
ให้ทราบเพียงประโยคสั้น ๆ ก็ยังไม่เคย

มันคืออะไร ไม่รู้ความหมาย
เมื่ออยู่กับเธอแล้วใจของฉันต้องร้อนรน
เธอทำให้หนาว เธอทำให้ร้อน
และทำให้คนอย่างฉัน สุข

เพราะคิดว่าเธอคนดีคนนี้ไม่เหมือนใคร
เธอทำให้โลกของฉันวันนี้ดูสดใส
ทำเหงาให้หาย ทำทุกข์ให้คลายให้หัวใจ ฉันมีแต่เธอ

เธอทำให้ฉันยอม ฉันนั้นเหมือนคนใหม่เลย
เมื่อพบเธอคนนี้ ใจทั้งหมดมี ให้เธอ และจะมั่นคงทุกวัน
ผิดแค่เพียงฉัน ไม่เคย จะบอกกับเธอเลยคำนั้น
ให้ทราบเพียงประโยคสั้น ๆ I Love You Baby

เธอทำให้ฉันยอม ฉันนั้นเหมือนคนใหม่เลย
เมื่อพบเธอคนนี้ ใจทั้งหมดมี ให้เธอ และจะมั่นคงทุกวัน
ผิดแค่เพียงฉัน ไม่เคย จะบอกกับเธอเลยคำนั้น
ให้ทราบเพียงประโยคสั้น ๆ I Love You Baby

I Need You Baby ก็เพียงประโยคสั้น ๆ
ให้ฉันได้บอกสักคำ ว่าฉันรักเธอ