Lyricist: 吳梵   Composer: 吳梵

青春的烟火
词/曲:吴梵
编曲:许志煌


白色的卡典窗边飞呀飞
东边的云遮著半屏月
玫瑰花偷偷对阮说情话
春风来翻开一本爱情册
微微风轻轻吹 吹思念的心底
甜蜜的青春这美丽
我心里思慕一个人
伊是阮一生的愿望
月娘来照著两个人
放青春惦遐憨憨等
我心里思慕一个人
伊是阮一生的美梦
日思夜梦的两个人
呼缘份惦遐憨憨等


思念的风筝天顶飞呀飞
过去的甜蜜褪色的情批
咱背著书包偷偷在约会
坐惦山顶看台北的灯火
微微风轻轻吹 吹思念的心底
青春的烟火这美丽
我心里思慕一个人
伊是阮一生的愿望
月娘来照著两个人
放青春惦遐憨憨等
我心里思慕一个人
伊是阮一生的美梦
日思夜梦的两个人
呼缘份惦遐憨憨等

我心里思慕一个人
伊是阮一生的愿望
月娘来照著两个人
放青春惦遐憨憨等
我心里思慕一个人
伊是阮一生的美梦
日思夜梦的两个人
呼缘份惦遐憨憨等

青春的烟火

Preview Open KKBOX

Lyricist: 吳梵   Composer: 吳梵

青春的烟火
词/曲:吴梵
编曲:许志煌


白色的卡典窗边飞呀飞
东边的云遮著半屏月
玫瑰花偷偷对阮说情话
春风来翻开一本爱情册
微微风轻轻吹 吹思念的心底
甜蜜的青春这美丽
我心里思慕一个人
伊是阮一生的愿望
月娘来照著两个人
放青春惦遐憨憨等
我心里思慕一个人
伊是阮一生的美梦
日思夜梦的两个人
呼缘份惦遐憨憨等


思念的风筝天顶飞呀飞
过去的甜蜜褪色的情批
咱背著书包偷偷在约会
坐惦山顶看台北的灯火
微微风轻轻吹 吹思念的心底
青春的烟火这美丽
我心里思慕一个人
伊是阮一生的愿望
月娘来照著两个人
放青春惦遐憨憨等
我心里思慕一个人
伊是阮一生的美梦
日思夜梦的两个人
呼缘份惦遐憨憨等

我心里思慕一个人
伊是阮一生的愿望
月娘来照著两个人
放青春惦遐憨憨等
我心里思慕一个人
伊是阮一生的美梦
日思夜梦的两个人
呼缘份惦遐憨憨等