Lyricist: 徐常津   Composer: 徐常津

一时糊涂 一时的错误 将伊取来做某 呼伊煞来大复肚
反悔当初 阮那麦这糊涂 日子嘛抹变甲著甘苦
伊会骄傲 伊会吃醋 伊会嫉妒 全是步数 给阮的生活 过甲真痛苦
唉 为了小孩的前途 嘛著忍受一切的痛苦

一时糊涂 一时的错误 将伊取来做某 呼伊煞来大复肚
反悔当初 阮那麦这糊涂 日子嘛抹变甲著甘苦
伊会骄傲 伊会吃醋 伊会嫉妒 全是步数 给阮的生活 过甲真痛苦
唉 为了小孩的前途 嘛著忍受一切的痛苦

反悔当初 阮那麦这糊涂 日子嘛抹变甲著甘苦
伊会骄傲 伊会吃醋 伊会嫉妒 全是步数 给阮的生活 过甲真痛苦
唉 为了小孩的前途 嘛著忍受一切的痛苦一时胡涂一时错误

Preview Open KKBOX

Lyricist: 徐常津   Composer: 徐常津

一时糊涂 一时的错误 将伊取来做某 呼伊煞来大复肚
反悔当初 阮那麦这糊涂 日子嘛抹变甲著甘苦
伊会骄傲 伊会吃醋 伊会嫉妒 全是步数 给阮的生活 过甲真痛苦
唉 为了小孩的前途 嘛著忍受一切的痛苦

一时糊涂 一时的错误 将伊取来做某 呼伊煞来大复肚
反悔当初 阮那麦这糊涂 日子嘛抹变甲著甘苦
伊会骄傲 伊会吃醋 伊会嫉妒 全是步数 给阮的生活 过甲真痛苦
唉 为了小孩的前途 嘛著忍受一切的痛苦

反悔当初 阮那麦这糊涂 日子嘛抹变甲著甘苦
伊会骄傲 伊会吃醋 伊会嫉妒 全是步数 给阮的生活 过甲真痛苦
唉 为了小孩的前途 嘛著忍受一切的痛苦