Lyricist: -   Composer: -

พี่อุตส่าห์ทำงานก็เพื่อน้อง
หวังเก็บเงิน เก็บทองเอามาหมั้นแม่ขวัญใจ
ถึงงานจะหนัก แม้จะเหนื่อยสักเท่าไหร่
จะตากแดดผิวเกรียมไหม้ก็หวังให้ได้เงินมา
ถ้ารวบรวมเงินได้สักหนึ่งก้อน
พี่จะมาหมั้นแม่ขวัญบังอร
อย่าได้ตัดรอน นะหล่อนจ๋า
ช่วยบอกพ่อแม่ พี่จนแท้นะขวัญตา
นึกว่าช่วยกรุณา อย่าเรียกราคาให้แพง

เดือนหก จะยกขันหมากมา
พร้อมกระทั่งเงินตรามีใบละร้อย แดงแดง
เรียกเท่าไหร่ จะหามาให้ไม่เปลี่ยนแปลง
จะขายข้าว มาจัดแจง กำใบแดงแดง มาแต่งงาน
คราวนี้คงไม่ต้องอาย ชาวบ้านเขา
สองเราช่วยกันทำกินสร้างหลักฐาน
จะไม่เที่ยวเตร่ไปฮาเฮเป็นหนุ่มสำราญ
จะขอทำกินตลอดกาล อยู่กับบ้านทำงานเรื่อยไป

เดือนหกจะยกขันหมากมา
พร้อมกระทั่งเงินตรามีใบละร้อย แดงแดง
เรียกเท่าไหร่จะหามาให้ ไม่เปลี่ยนแปลง
จะขายข้าวมาจัดแจง กำใบแดงแดง มาแต่งงาน
คราวนี้คงไม่ต้องอาย ชาวบ้านเขา
สองเรา ช่วยกันทำกินสร้างหลักฐาน
จะไม่เที่ยวเตร่ไปฮาเฮ เป็นหนุ่มสำราญ
จะขอทำกินตลอดกาล อยู่กับบ้านทำงานเรื่อยไป

เก็บเงินแต่งงาน

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

พี่อุตส่าห์ทำงานก็เพื่อน้อง
หวังเก็บเงิน เก็บทองเอามาหมั้นแม่ขวัญใจ
ถึงงานจะหนัก แม้จะเหนื่อยสักเท่าไหร่
จะตากแดดผิวเกรียมไหม้ก็หวังให้ได้เงินมา
ถ้ารวบรวมเงินได้สักหนึ่งก้อน
พี่จะมาหมั้นแม่ขวัญบังอร
อย่าได้ตัดรอน นะหล่อนจ๋า
ช่วยบอกพ่อแม่ พี่จนแท้นะขวัญตา
นึกว่าช่วยกรุณา อย่าเรียกราคาให้แพง

เดือนหก จะยกขันหมากมา
พร้อมกระทั่งเงินตรามีใบละร้อย แดงแดง
เรียกเท่าไหร่ จะหามาให้ไม่เปลี่ยนแปลง
จะขายข้าว มาจัดแจง กำใบแดงแดง มาแต่งงาน
คราวนี้คงไม่ต้องอาย ชาวบ้านเขา
สองเราช่วยกันทำกินสร้างหลักฐาน
จะไม่เที่ยวเตร่ไปฮาเฮเป็นหนุ่มสำราญ
จะขอทำกินตลอดกาล อยู่กับบ้านทำงานเรื่อยไป

เดือนหกจะยกขันหมากมา
พร้อมกระทั่งเงินตรามีใบละร้อย แดงแดง
เรียกเท่าไหร่จะหามาให้ ไม่เปลี่ยนแปลง
จะขายข้าวมาจัดแจง กำใบแดงแดง มาแต่งงาน
คราวนี้คงไม่ต้องอาย ชาวบ้านเขา
สองเรา ช่วยกันทำกินสร้างหลักฐาน
จะไม่เที่ยวเตร่ไปฮาเฮ เป็นหนุ่มสำราญ
จะขอทำกินตลอดกาล อยู่กับบ้านทำงานเรื่อยไป