Lyricist: -   Composer: -

พลิ้วพลิ้วผล็อย .ลอยลมลู่.สู่พื้นธารกว้าง
ร่วงลาร้าง.ดังจิตใจคว้าง .ลอยตามหวาม.หวิวอารมณ์..
โถ พอใบเก่าก็ทิ้งเจ้า ลงเคล้าโลกตรม
ดูแล้วมันขื่นมันขม ใบไม้ค่อยจม.จูบน้ำ

ฉันนี่คล้าย..ใบไม้ไฉนนั่นนา
ชีวิตถึงคราไร้ค่า .ดูโลกร้างราอาธรรม
รอเวรเดนตาย เลวร้าย รับเคราะห์กรรม
ใบไม้พรำ ฉันเซปักปำ .คว่ำลงซบซมจนโศกครวญ

รักเอ๋ยรัก .พอประจักษ์ก็มักจะเศร้า
ก่อนเคยเคล้า คลอสุขโลมเล้า
เมาปราณหวาน รักรัญจวน
ฉันยังจำได้ .ใบไม้ร่วงโลมโฉมหน้านวล
วันนั้นเราสุข เราสรวล .ชีวิตชื่นชวน ดื่มฝัน

ฉันลูบไล้ ใบไม้ตามผมพุ่มพวง
ความรักเหมือนใบไม้ร่วง
รักพรากหลอนลวง.ชีวัน
รอยกรรมอำพราง จึงร้างลานิรันดร์
ความรักนั้น.ฉันตายจากมัน
ดั่งใบไม้พลันลาร่วงลง

ฉันลูบไล้ ใบไม้ตามผมพุ่มพวง
ความรักเหมือนใบไม้ร่วง
รักพรากหลอนลวง.ชีวัน
รอยกรรมอำพราง จึงร้างลานิรันดร์
ความรักนั้น.ฉันตายจากมัน
ดั่งใบไม้พลันลาร่วงลง

ใบไม้ร่วง

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

พลิ้วพลิ้วผล็อย .ลอยลมลู่.สู่พื้นธารกว้าง
ร่วงลาร้าง.ดังจิตใจคว้าง .ลอยตามหวาม.หวิวอารมณ์..
โถ พอใบเก่าก็ทิ้งเจ้า ลงเคล้าโลกตรม
ดูแล้วมันขื่นมันขม ใบไม้ค่อยจม.จูบน้ำ

ฉันนี่คล้าย..ใบไม้ไฉนนั่นนา
ชีวิตถึงคราไร้ค่า .ดูโลกร้างราอาธรรม
รอเวรเดนตาย เลวร้าย รับเคราะห์กรรม
ใบไม้พรำ ฉันเซปักปำ .คว่ำลงซบซมจนโศกครวญ

รักเอ๋ยรัก .พอประจักษ์ก็มักจะเศร้า
ก่อนเคยเคล้า คลอสุขโลมเล้า
เมาปราณหวาน รักรัญจวน
ฉันยังจำได้ .ใบไม้ร่วงโลมโฉมหน้านวล
วันนั้นเราสุข เราสรวล .ชีวิตชื่นชวน ดื่มฝัน

ฉันลูบไล้ ใบไม้ตามผมพุ่มพวง
ความรักเหมือนใบไม้ร่วง
รักพรากหลอนลวง.ชีวัน
รอยกรรมอำพราง จึงร้างลานิรันดร์
ความรักนั้น.ฉันตายจากมัน
ดั่งใบไม้พลันลาร่วงลง

ฉันลูบไล้ ใบไม้ตามผมพุ่มพวง
ความรักเหมือนใบไม้ร่วง
รักพรากหลอนลวง.ชีวัน
รอยกรรมอำพราง จึงร้างลานิรันดร์
ความรักนั้น.ฉันตายจากมัน
ดั่งใบไม้พลันลาร่วงลง