Lyricist: -   Composer: -

พักฟังเพลงสูตรคูณกันก่อนนะคะ
เด็ก ๆ จะได้เก่งกันทุกคนไง

คราวนี้เรามาต่อกันที่สูตรคูณแม่ 11 กันเลยนะคะ
มาเร็วพวกเรา มาเร็ว มาเร็ว พร้อมแล้วไปกันเลย

มา มา มาสนุก กับเพลงสูตรคูณ
มาพวกเรามาท่อง สูตรคูณกันเถอะ
ท่องจำกันไว้ จำให้ขึ้นใจ เราจะได้ไม่ลืม

11 คูณ 1 เป็น 11
11 คูณ 2 เป็น 22
11 คูณ 3 เป็น 33
11 คูณ 4 เป็น 44
11 คูณ 5 เป็น 55
11 คูณ 6 เป็น 66
11 คูณ 7 เป็น 77
11 คูณ 8 เป็น 88
11 คูณ 9 เป็น 99
11 คูณ 10 เป็น 110
11 คูณ 11 เป็น 121
11 คูณ 12 เป็น 132

สูตรคูณแม่, Pt. 11

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

พักฟังเพลงสูตรคูณกันก่อนนะคะ
เด็ก ๆ จะได้เก่งกันทุกคนไง

คราวนี้เรามาต่อกันที่สูตรคูณแม่ 11 กันเลยนะคะ
มาเร็วพวกเรา มาเร็ว มาเร็ว พร้อมแล้วไปกันเลย

มา มา มาสนุก กับเพลงสูตรคูณ
มาพวกเรามาท่อง สูตรคูณกันเถอะ
ท่องจำกันไว้ จำให้ขึ้นใจ เราจะได้ไม่ลืม

11 คูณ 1 เป็น 11
11 คูณ 2 เป็น 22
11 คูณ 3 เป็น 33
11 คูณ 4 เป็น 44
11 คูณ 5 เป็น 55
11 คูณ 6 เป็น 66
11 คูณ 7 เป็น 77
11 คูณ 8 เป็น 88
11 คูณ 9 เป็น 99
11 คูณ 10 เป็น 110
11 คูณ 11 เป็น 121
11 คูณ 12 เป็น 132