Lyricist: ชาตรี ศรีชล   Composer: ชาตรี ศรีชล

โอกาสหน้าพี่จะมาหาใหม่
ไม่ลืมคนชื่อวิไล บ้านผักไห่อยุธยา
แม่คุณคนสวย พี่จะมาช่วยทำนา
เห็นข้าวมันขึ้นราคา อยากมีพ่อตาทำนาดู

พี่คนจร หาคู่นอนคู่ดวงแด
ต้องกลับไปบอกพ่อแม่ เพื่อให้แกได้รับรู้
ลูกมีภรรยาได้เป็นชาวนาคงน่าดู
จะได้เป็นย่าเป็นปู่ เพราะเลือดไอ้หนูมันชาวนา

ข้าวขึ้นราคาอย่าหลงวาจาไอ้เสี่ยหนุ่ม
พี่อยู่ไกลหัวใจมันกลุ้ม ร้อนรุ่มดั่งเดือนเมษา
น้ำตาลใกล้มดอย่าให้พี่อดอาลัยหา
ไม่นานพี่ก็กลับมา มาหมั้นสาวนาชื่อว่าวิไล

โอกาสหน้า เข้าพรรษาเทศกาล
จงคอยพี่ก่อนไม่นาน พจะกลับบ้านกรุงไกร
พี่คนบางกอกไม่เคยคิดหลอกดั่งคำใคร
ก็เพราะพี่รักปักใจ แม่สาวผักไห่อยุธยา

ข้าวขึ้นราคาอย่าหลงวาจาไอ้เสี่ยหนุ่ม
พี่อยู่ไกลหัวใจมันกลุ้ม ร้อนรุ่มดั่งเดือนเมษา
น้ำตาลใกล้มดอย่าให้พี่อดอาลัยหา
ไม่นานพี่ก็กลับมา มาหมั้นสาวนาชื่อว่าวิไล

โอกาสหน้า เข้าพรรษาเทศกาล
จงคอยพี่ก่อนไม่นาน จะกลับบ้านกรุงไกร
พี่คนบางกอกไม่เคยคิดหลอกดั่งคำใคร
ก็เพราะพี่รักปักใจ แม่สาวผักไห่อยุธยา

สาวผักไห่

Preview Open KKBOX

Lyricist: ชาตรี ศรีชล   Composer: ชาตรี ศรีชล

โอกาสหน้าพี่จะมาหาใหม่
ไม่ลืมคนชื่อวิไล บ้านผักไห่อยุธยา
แม่คุณคนสวย พี่จะมาช่วยทำนา
เห็นข้าวมันขึ้นราคา อยากมีพ่อตาทำนาดู

พี่คนจร หาคู่นอนคู่ดวงแด
ต้องกลับไปบอกพ่อแม่ เพื่อให้แกได้รับรู้
ลูกมีภรรยาได้เป็นชาวนาคงน่าดู
จะได้เป็นย่าเป็นปู่ เพราะเลือดไอ้หนูมันชาวนา

ข้าวขึ้นราคาอย่าหลงวาจาไอ้เสี่ยหนุ่ม
พี่อยู่ไกลหัวใจมันกลุ้ม ร้อนรุ่มดั่งเดือนเมษา
น้ำตาลใกล้มดอย่าให้พี่อดอาลัยหา
ไม่นานพี่ก็กลับมา มาหมั้นสาวนาชื่อว่าวิไล

โอกาสหน้า เข้าพรรษาเทศกาล
จงคอยพี่ก่อนไม่นาน พจะกลับบ้านกรุงไกร
พี่คนบางกอกไม่เคยคิดหลอกดั่งคำใคร
ก็เพราะพี่รักปักใจ แม่สาวผักไห่อยุธยา

ข้าวขึ้นราคาอย่าหลงวาจาไอ้เสี่ยหนุ่ม
พี่อยู่ไกลหัวใจมันกลุ้ม ร้อนรุ่มดั่งเดือนเมษา
น้ำตาลใกล้มดอย่าให้พี่อดอาลัยหา
ไม่นานพี่ก็กลับมา มาหมั้นสาวนาชื่อว่าวิไล

โอกาสหน้า เข้าพรรษาเทศกาล
จงคอยพี่ก่อนไม่นาน จะกลับบ้านกรุงไกร
พี่คนบางกอกไม่เคยคิดหลอกดั่งคำใคร
ก็เพราะพี่รักปักใจ แม่สาวผักไห่อยุธยา