Lyricist: สุรพล สมบัติเจริญ   Composer: สุรพล สมบัติเจริญ

รักเอ๋ย ดูหรือใยไม่น่าเลยหนอ
หลงรักเขาเฝ้าก่อ รักเพิ่งชูช่อ กลับพังสลาย
เพียงเจ้าเห็นว่าเขาร่ำรวย
ซ้ำมีเงินมากมาย น้องจึงกลายแปรคู่
ดูหรือดูน้ำใจของนาง

เจ้ามาตัดรอน ทิ้งให้พี่นอนฝันค้าง
คอยแม่นางจนฟ้ารุ่งสางด้วยใจซื่อ

น้องเอ๋ย ลืมแล้วหรือรักเก่าเราสอง
ไหนว่าน้องรักพี่ มิมีเป็นอื่น ลืมแล้วหรือ
ส่วนพี่นั้นยังจำไม่ลืม รักยังคงดูดดื่ม
เพราะพี่เป็นคนซื่อ ยึดถือรักเป็นอมตะครอง

พี่เป็นผู้แพ้ เพราะพี่ยากจนเงินทอง
จึงสูญน้อง เพราะไร้เงินทองเอาไปแต่ง

น้องเอ๋ย ลืมแล้วหรือรักเก่าเราสอง
ไหนว่าน้องรักพี่มิมีเป็นอื่น ลืมแล้วหรือ
ส่วนพี่นั้นยังจำไม่ลืม รักยังคงดูดดื่ม
เพราะพี่เป็นคนซื่อ ยึดถือรักเป็นอมตะครอง

พี่เป็นผู้แพ้ เพราะพี่ยากจนเงินทอง
จึงสูญน้อง เพราะไร้เงินทองเอาไปแต่ง

ผู้แพ้รัก

Preview Open KKBOX

Lyricist: สุรพล สมบัติเจริญ   Composer: สุรพล สมบัติเจริญ

รักเอ๋ย ดูหรือใยไม่น่าเลยหนอ
หลงรักเขาเฝ้าก่อ รักเพิ่งชูช่อ กลับพังสลาย
เพียงเจ้าเห็นว่าเขาร่ำรวย
ซ้ำมีเงินมากมาย น้องจึงกลายแปรคู่
ดูหรือดูน้ำใจของนาง

เจ้ามาตัดรอน ทิ้งให้พี่นอนฝันค้าง
คอยแม่นางจนฟ้ารุ่งสางด้วยใจซื่อ

น้องเอ๋ย ลืมแล้วหรือรักเก่าเราสอง
ไหนว่าน้องรักพี่ มิมีเป็นอื่น ลืมแล้วหรือ
ส่วนพี่นั้นยังจำไม่ลืม รักยังคงดูดดื่ม
เพราะพี่เป็นคนซื่อ ยึดถือรักเป็นอมตะครอง

พี่เป็นผู้แพ้ เพราะพี่ยากจนเงินทอง
จึงสูญน้อง เพราะไร้เงินทองเอาไปแต่ง

น้องเอ๋ย ลืมแล้วหรือรักเก่าเราสอง
ไหนว่าน้องรักพี่มิมีเป็นอื่น ลืมแล้วหรือ
ส่วนพี่นั้นยังจำไม่ลืม รักยังคงดูดดื่ม
เพราะพี่เป็นคนซื่อ ยึดถือรักเป็นอมตะครอง

พี่เป็นผู้แพ้ เพราะพี่ยากจนเงินทอง
จึงสูญน้อง เพราะไร้เงินทองเอาไปแต่ง