Rafiki Mourns

Lyricist: Music and vocal score by Tsidii Le Loka    Composer: Music and vocal score by Tsidii Le Loka

Rafiki Mourns - Performed by Tsidii Le Loka

Madi ao [Spilled blood]
Leka sebete chia ho oele sebatha [Try courage so the beasts may fall]
Mo leka qeme o tsaba hoa [Those who defy mountains are, in truth, cowards]
Lebo haleng ha o bue ka le ha [Even in anger, you do not speak against wrong]
Oh, oh
Halala humba heh heh heya heeyahee
Halala humba hela hela hela
Halala humba heh heh heya heeyahee
Halala humba hela hela hela

Halala humba heh heh heya heeyahee
Halala humba hela hela hela
Halala humba heh heh heya heeyahee
Halala humba hela hela hela

Halala humba heh heh heya heeyahee
Halala humba hela hela hela
Halala humba heh heh heya heeyahee
Halala humba hela hela hela
Halala humba heh heh heya heeyahee
Halala humba hela hela hela