Lyricist: 吳純芳   Composer: 吳純芳


耶和华上帝是好
伊的慈爱到永远
攑起咱双手祈祷
因为耶和华是好

耶和华上帝是好
伊体谅咱的软弱
伊伸手帮助困苦
因为耶和华是好

用感谢入伊的门
用讴咾入伊的院
唱歌来到伊的面前
耶和华上帝是好

耶和华上帝
耶和华上帝
耶和华上帝是好

耶和华上帝是好
伊信实到万世代
伊安慰咱的痛苦
因为耶和华是好

耶和华上帝是好
伊拿去咱的烦恼
伊陪伴咱的孤单
因为耶和华是好

用感谢入伊的门
用讴咾入伊的院
唱歌来到伊的面前
耶和华上帝是好

耶和华上帝
耶和华上帝
耶和华上帝是好


用感谢入伊的门
用讴咾入伊的院
唱歌来到伊的面前
耶和华上帝是好

耶和华上帝
耶和华上帝
耶和华上帝是好

用感谢入伊的门
用讴咾入伊的院
唱歌来到伊的面前
耶和华上帝是好

用感谢入伊的门
用讴咾入伊的院
唱歌来到伊的面前
耶和华上帝是好

耶和华上帝
耶和华上帝
耶和华上帝是好

耶和华上帝
耶和华上帝
耶和华上帝是好

耶和华上帝是好

Preview Open KKBOX

Lyricist: 吳純芳   Composer: 吳純芳


耶和华上帝是好
伊的慈爱到永远
攑起咱双手祈祷
因为耶和华是好

耶和华上帝是好
伊体谅咱的软弱
伊伸手帮助困苦
因为耶和华是好

用感谢入伊的门
用讴咾入伊的院
唱歌来到伊的面前
耶和华上帝是好

耶和华上帝
耶和华上帝
耶和华上帝是好

耶和华上帝是好
伊信实到万世代
伊安慰咱的痛苦
因为耶和华是好

耶和华上帝是好
伊拿去咱的烦恼
伊陪伴咱的孤单
因为耶和华是好

用感谢入伊的门
用讴咾入伊的院
唱歌来到伊的面前
耶和华上帝是好

耶和华上帝
耶和华上帝
耶和华上帝是好


用感谢入伊的门
用讴咾入伊的院
唱歌来到伊的面前
耶和华上帝是好

耶和华上帝
耶和华上帝
耶和华上帝是好

用感谢入伊的门
用讴咾入伊的院
唱歌来到伊的面前
耶和华上帝是好

用感谢入伊的门
用讴咾入伊的院
唱歌来到伊的面前
耶和华上帝是好

耶和华上帝
耶和华上帝
耶和华上帝是好

耶和华上帝
耶和华上帝
耶和华上帝是好