Lyricist:    Composer:

牵亡引渡


恁啊公啊要啊死啊 有啊交啊待
鸡啊肉啊酱啊 叫我捧啊来啊拜

啊出门尚好就照步来
不是有车就开咧四处乱驶
不顾别人性命 实在不应该

啊 透早出门 骑著欧兜麦
看到一台黑头仔车 真海派

哪会知影归路 伊是撞甲有够利害
甲阮的卡创 撞一下肿歪歪
差一点啊 跌落地上 鸣呼哀哉

怎样的驶 无你是咧创啥代
你搁黑白乱来 你甘是要赶去投胎 啊~
啊你无血无目屎 到时无人抬你去埋

啊你搁开 大头啊 你搁开
你搁黑白乱来 你以为别人咙不知 啊~
啊你开了了 到时你就无人要爱


啊 ~ 恁啊公啊要啊死啊 有啊交啊待
鸡啊肉啊酱啊 叫我捧啊来啊拜

啊出门尚好就照步来
不是有车就开咧四处乱驶
不顾别人性命 实在不应该

啊 透早出门 骑著欧兜麦
看到一台黑头仔车 真海派

哪会知影归路 伊是撞甲有够利害
甲阮的卡创 撞一下肿歪歪
差一点啊 跌落地上 鸣呼哀哉

怎样的驶 无你是咧创啥代
你搁黑白乱来 你甘是要赶去投胎 啊~
啊你无血无目屎 到时无人抬你去埋

啊你搁开 大头啊 你搁开
你搁黑白乱来 你以为别人咙不知 啊~
啊你开了了 到时你就无人要爱

牵亡引渡

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

牵亡引渡


恁啊公啊要啊死啊 有啊交啊待
鸡啊肉啊酱啊 叫我捧啊来啊拜

啊出门尚好就照步来
不是有车就开咧四处乱驶
不顾别人性命 实在不应该

啊 透早出门 骑著欧兜麦
看到一台黑头仔车 真海派

哪会知影归路 伊是撞甲有够利害
甲阮的卡创 撞一下肿歪歪
差一点啊 跌落地上 鸣呼哀哉

怎样的驶 无你是咧创啥代
你搁黑白乱来 你甘是要赶去投胎 啊~
啊你无血无目屎 到时无人抬你去埋

啊你搁开 大头啊 你搁开
你搁黑白乱来 你以为别人咙不知 啊~
啊你开了了 到时你就无人要爱


啊 ~ 恁啊公啊要啊死啊 有啊交啊待
鸡啊肉啊酱啊 叫我捧啊来啊拜

啊出门尚好就照步来
不是有车就开咧四处乱驶
不顾别人性命 实在不应该

啊 透早出门 骑著欧兜麦
看到一台黑头仔车 真海派

哪会知影归路 伊是撞甲有够利害
甲阮的卡创 撞一下肿歪歪
差一点啊 跌落地上 鸣呼哀哉

怎样的驶 无你是咧创啥代
你搁黑白乱来 你甘是要赶去投胎 啊~
啊你无血无目屎 到时无人抬你去埋

啊你搁开 大头啊 你搁开
你搁黑白乱来 你以为别人咙不知 啊~
啊你开了了 到时你就无人要爱