Lyricist: -   Composer: -

ลืม ลืมพี่หรือยังเล่าน้อง จดหมายที่เคยใส่ซอง
ส่งให้น้อง เดือนแล้วผ่านมา
ทำไมไม่ตอบ ไม่ชอบก็จงตอบมา
จะได้ไม่เสียเวลา คอยตั้งตานับวันนับคืน

หรือเธอมีแฟนใหม่เคลียคลอ
ปล่อยให้พี่เฝ้ารอ เฝ้ารอคงมั่นขวัญยืน

หญิงใดมองผ่าน พี่นั้นสุดแสนกล้ำกลืน
ไม่นึกว่าแม่ขวัญยืนจะกลายเป็นอื่นเสียแล้วละเน้อ

อกเราเอย ดูซิเคยรักกัน
น้องช่างมาแปรผัน จากฉันไปแล้วหรือเออ
อย่าลืมเสียเล่า พี่เฝ้าแต่คิดถึงเธอ
อย่าให้รักละเมอ เพราะเธอใจไม่ซื่อตรง

จำคืนนั้นได้ไหมน้อง วันเพ็ญเดือนสิบสอง
พี่และน้องร่วมลอยกระทง ตั้งอธิษฐานจะรักกันให้มั่นคง
เพิ่งรู้ใจอนงค์ โฉมยง ไม่แน่ไม่นอน

จำคืนนั้นได้ไหมน้อง วันเพ็ญเดือนสิบสอง
พี่และน้องร่วมลอยกระทง ตั้งอธิษฐานจะรักกันให้มั่นคง
เพิ่งรู้ใจอนงค์ โฉมยง ไม่แน่ไม่นอน

จดหมายเป็นหมัน

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ลืม ลืมพี่หรือยังเล่าน้อง จดหมายที่เคยใส่ซอง
ส่งให้น้อง เดือนแล้วผ่านมา
ทำไมไม่ตอบ ไม่ชอบก็จงตอบมา
จะได้ไม่เสียเวลา คอยตั้งตานับวันนับคืน

หรือเธอมีแฟนใหม่เคลียคลอ
ปล่อยให้พี่เฝ้ารอ เฝ้ารอคงมั่นขวัญยืน

หญิงใดมองผ่าน พี่นั้นสุดแสนกล้ำกลืน
ไม่นึกว่าแม่ขวัญยืนจะกลายเป็นอื่นเสียแล้วละเน้อ

อกเราเอย ดูซิเคยรักกัน
น้องช่างมาแปรผัน จากฉันไปแล้วหรือเออ
อย่าลืมเสียเล่า พี่เฝ้าแต่คิดถึงเธอ
อย่าให้รักละเมอ เพราะเธอใจไม่ซื่อตรง

จำคืนนั้นได้ไหมน้อง วันเพ็ญเดือนสิบสอง
พี่และน้องร่วมลอยกระทง ตั้งอธิษฐานจะรักกันให้มั่นคง
เพิ่งรู้ใจอนงค์ โฉมยง ไม่แน่ไม่นอน

จำคืนนั้นได้ไหมน้อง วันเพ็ญเดือนสิบสอง
พี่และน้องร่วมลอยกระทง ตั้งอธิษฐานจะรักกันให้มั่นคง
เพิ่งรู้ใจอนงค์ โฉมยง ไม่แน่ไม่นอน