Lyricist: -   Composer: -

เหมือนว่าฉันโดนทำลาย จากคำเดิม ๆ ที่เธอใช้
เสียงถ้อยคำที่ผ่านไป มันกรีดดวงใจซะเกินทน
คำ ๆ นั้นคือเธอ บอกจะทิ้งฉันไปจากชีวิต

แม้ว่ามันจะเป็นเพียง คำขู่ที่เธอไม่ตั้งใจ
รู้ไหมมันทำสิ่งใด ให้หนึ่งดวงใจต้องทุกข์ทน
เมื่อเธอใช้มันเพียง ขู่ให้ฉันจำนนด้วยคำนี้

ตอกและย้ำ ซ้ำด้วยคำบอกลา
ให้ใจฉันมลาย แต่กลับไม่เคยเดินหนีไป
อยากจะรู้ถ้าแน่จริง เธอเก็บฉันไว้ทำไม
เหตุใดไม่ทำอย่างปาก

หากว่าเธอจะทิ้งกัน ก็ขอให้ทำเลย
อย่ามามัวแต่พูดเลย ช่วยทำให้มันเป็นจริงได้ไหม
อย่าเอ่ยคำใดอีกครั้งเลย แต่จงแสดงวิธีทำ

ล้านถ้อยคำหมื่นวาจา ต่าง ๆ นานาไม่เคยเอ่ย
เธอเลือกคำที่เกินเลย มาบอกลาฉันทุกถ้อยคำ
และวันนี้ฉันคง จะทนรับมันไปอีกไม่ไหว

ตอกและย้ำ ซ้ำด้วยคำบอกลา
ให้ใจฉันมลาย แต่กลับไม่เคยเดินหนีไป
อยากจะรู้ถ้าแน่จริง เธอเก็บฉันไว้ทำไม
ช่วยทำให้เห็นซักทีได้ไหม

หากว่าเธอจะทิ้งกัน ก็ขอให้ทำเลย
อย่ามามัวแต่พูดเลย ช่วยทำให้มันเป็นจริงได้ไหม
อย่าเอ่ยคำใดอีกครั้งเลย แต่จงแสดงวิธีทำ

หากว่าเธอจะทิ้งกัน ก็ขอให้ทำเลย
อย่ามามัวแต่พูดเลย ช่วยทำให้มันเป็นจริงได้ไหม
อย่าเอ่ยคำใดอีกครั้งเลย แต่จงแสดงวิธีทำ

แสดงวิธีทำ ทำให้ฉันได้ไหม
แค่เดินจากฉันไป โปรดจงแสดงวิธีทำ

จงแสดงวิธีทำ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เหมือนว่าฉันโดนทำลาย จากคำเดิม ๆ ที่เธอใช้
เสียงถ้อยคำที่ผ่านไป มันกรีดดวงใจซะเกินทน
คำ ๆ นั้นคือเธอ บอกจะทิ้งฉันไปจากชีวิต

แม้ว่ามันจะเป็นเพียง คำขู่ที่เธอไม่ตั้งใจ
รู้ไหมมันทำสิ่งใด ให้หนึ่งดวงใจต้องทุกข์ทน
เมื่อเธอใช้มันเพียง ขู่ให้ฉันจำนนด้วยคำนี้

ตอกและย้ำ ซ้ำด้วยคำบอกลา
ให้ใจฉันมลาย แต่กลับไม่เคยเดินหนีไป
อยากจะรู้ถ้าแน่จริง เธอเก็บฉันไว้ทำไม
เหตุใดไม่ทำอย่างปาก

หากว่าเธอจะทิ้งกัน ก็ขอให้ทำเลย
อย่ามามัวแต่พูดเลย ช่วยทำให้มันเป็นจริงได้ไหม
อย่าเอ่ยคำใดอีกครั้งเลย แต่จงแสดงวิธีทำ

ล้านถ้อยคำหมื่นวาจา ต่าง ๆ นานาไม่เคยเอ่ย
เธอเลือกคำที่เกินเลย มาบอกลาฉันทุกถ้อยคำ
และวันนี้ฉันคง จะทนรับมันไปอีกไม่ไหว

ตอกและย้ำ ซ้ำด้วยคำบอกลา
ให้ใจฉันมลาย แต่กลับไม่เคยเดินหนีไป
อยากจะรู้ถ้าแน่จริง เธอเก็บฉันไว้ทำไม
ช่วยทำให้เห็นซักทีได้ไหม

หากว่าเธอจะทิ้งกัน ก็ขอให้ทำเลย
อย่ามามัวแต่พูดเลย ช่วยทำให้มันเป็นจริงได้ไหม
อย่าเอ่ยคำใดอีกครั้งเลย แต่จงแสดงวิธีทำ

หากว่าเธอจะทิ้งกัน ก็ขอให้ทำเลย
อย่ามามัวแต่พูดเลย ช่วยทำให้มันเป็นจริงได้ไหม
อย่าเอ่ยคำใดอีกครั้งเลย แต่จงแสดงวิธีทำ

แสดงวิธีทำ ทำให้ฉันได้ไหม
แค่เดินจากฉันไป โปรดจงแสดงวิธีทำ