David Oistrakh, Svyatoslav Knushevitzky, Lev Oborin Foto artis
Artis

David Oistrakh, Svyatoslav Knushevitzky, Lev Oborin