C. J. Kuttappan, Prabha Foto artis
Artis

C. J. Kuttappan, Prabha