สุรพล สมบัติเจริญ, ผ่องศรี วรนุช Foto artis
Artis

สุรพล สมบัติเจริญ, ผ่องศรี วรนุช