Pino Villa, gian campione Foto artis
Artis

Pino Villa, gian campione