Lara Dalam Kerinduan
Daripada
Lara Dalam Kerinduan
Dilancarkan
Genre
  • Melayu/Indo
  • Pop

Trek lengkap

  1. Lara Dalam Kerinduan

Lara Dalam Kerinduan

Tiada lirik