Aaron Xiang Hua Discography

Heartbeat Heartbeat 2022/11/18 Crazy For You Crazy For You 2022/06/10 Couple Dance Couple Dance 2021/09/09 Silence Silence 2019/11/11 Spring Dance Spring Dance 2019/07/28 Spring Dance Spring Dance 2019/07/28 仙人掌的爱 仙人掌的爱 2018/11/26 Wish You Were Here Wish You Were Here 2018/11/05