TOMOMI ITANO Discography

LOCA LOCA 2019/10/16 Suki. to Iu Koto Suki. to Iu Koto 2019/02/13 Just as I am Just as I am 2018/02/28 #Iine!<TYPE-B> #Iine!<TYPE-B> 2017/05/17 #Iine!<TYPE-A> #Iine!<TYPE-A> 2017/05/17 Get Ready Get Ready 2016/11/02 Little - Type B Little - Type B 2014/02/12 Little - Type A Little - Type A 2014/02/12 突然間〈Type-C〉 突然間〈Type-C〉 2011/07/13 突然間〈Type-B〉 突然間〈Type-B〉 2011/07/13 突然間〈Type-A〉 突然間〈Type-A〉 2011/07/13 Dear J 〈Type_B〉 Dear J 〈Type_B〉 2011/03/14 Dear J 〈Type_A〉 Dear J 〈Type_A〉 2011/03/14 Dear J<Type-A> Dear J<Type-A> 2011/01/26 Kimi ni Okuru Uta Kimi ni Okuru Uta