Lyricist: -   Composer: -

สิ่งที่ทำให้เธอแต่ก่อน คือสิ่งที่ฉันคุ้นเคยมาตลอด
ที่คอยดูแลทุกสิ่ง ยุ่งไปทุกอย่าง จนเป็นนิสัย

ตื่นขึ้นมาต้องโทรไปบอก คอยเตือนว่าเธอต้องทำอะไรที่ไหน
คอยเป็นคนไปรับไปส่ง คอยเฝ้าพะวง เธอจำได้ไหม

แต่ในวันนี้มันทำไม่ได้ เธอโกรธฉันแล้ว

ยังสบายอยู่ไหมคนดี ต้องการคนนี้หรือเปล่า
หากต้องการ อยู่เหมือนเดิม ก็ขอเพียง แค่บอกกล่าว
ยังยินดีทำให้ทุกอย่าง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ของสองเรา
ยังไม่กลับเข้ามาสงบสุขเหมือนเดิม

ตอนที่เธอต้องการระบาย ตอนเธอไม่สบายเธอลุกไม่ไหว
ตอนที่เธอนั้นยิ่งเบลอเบลอ หาของไม่เจอ เธอจะทำมันเช่นไร

แต่ในวันนี้มันทำไม่ได้ เธอโกรธฉันแล้ว

ยังสบายอยู่ไหมคนดี ต้องการคนนี้หรือเปล่า
หากต้องการ อยู่เหมือนเดิม ก็ขอเพียง แค่บอกกล่าว
ยังยินดีทำให้ทุกอย่าง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ของสองเรา
ยังไม่กลับเข้ามาสงบสุขเหมือนเดิม

เพราะฉันไม่คิดที่จะทำ ให้ใครที่ไหน
ไม่คิดอีกแล้วนอกจากเธอ รู้ไหม...

ยังสบายอยู่ไหมคนดี ต้องการคนนี้หรือเปล่า
หากต้องการ อยู่เหมือนเดิม ก็ขอเพียง แค่บอกกล่าว
ยังยินดีทำให้ทุกอย่าง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ของสองเรา
ยังไม่กลับเข้ามาสงบสุขเหมือนเดิม

ยังสบายอยู่ไหมคนดี ต้องการคนนี้หรือเปล่า
หากต้องการ อยู่เหมือนเดิม ก็ขอเพียง แค่บอกกล่าว
ยังยินดีทำให้ทุกอย่าง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ของสองเรา
ยังไม่กลับเข้ามาสงบสุขเหมือนเดิม

อยากให้กลับเข้ามาสงบสุขเหมือนเดิม
หากเนื้อเพลงผิดพลาด ขออภัยด้วยนะครับ

เหตุการณ์ความไม่สงบ (ของเรา)

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

สิ่งที่ทำให้เธอแต่ก่อน คือสิ่งที่ฉันคุ้นเคยมาตลอด
ที่คอยดูแลทุกสิ่ง ยุ่งไปทุกอย่าง จนเป็นนิสัย

ตื่นขึ้นมาต้องโทรไปบอก คอยเตือนว่าเธอต้องทำอะไรที่ไหน
คอยเป็นคนไปรับไปส่ง คอยเฝ้าพะวง เธอจำได้ไหม

แต่ในวันนี้มันทำไม่ได้ เธอโกรธฉันแล้ว

ยังสบายอยู่ไหมคนดี ต้องการคนนี้หรือเปล่า
หากต้องการ อยู่เหมือนเดิม ก็ขอเพียง แค่บอกกล่าว
ยังยินดีทำให้ทุกอย่าง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ของสองเรา
ยังไม่กลับเข้ามาสงบสุขเหมือนเดิม

ตอนที่เธอต้องการระบาย ตอนเธอไม่สบายเธอลุกไม่ไหว
ตอนที่เธอนั้นยิ่งเบลอเบลอ หาของไม่เจอ เธอจะทำมันเช่นไร

แต่ในวันนี้มันทำไม่ได้ เธอโกรธฉันแล้ว

ยังสบายอยู่ไหมคนดี ต้องการคนนี้หรือเปล่า
หากต้องการ อยู่เหมือนเดิม ก็ขอเพียง แค่บอกกล่าว
ยังยินดีทำให้ทุกอย่าง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ของสองเรา
ยังไม่กลับเข้ามาสงบสุขเหมือนเดิม

เพราะฉันไม่คิดที่จะทำ ให้ใครที่ไหน
ไม่คิดอีกแล้วนอกจากเธอ รู้ไหม...

ยังสบายอยู่ไหมคนดี ต้องการคนนี้หรือเปล่า
หากต้องการ อยู่เหมือนเดิม ก็ขอเพียง แค่บอกกล่าว
ยังยินดีทำให้ทุกอย่าง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ของสองเรา
ยังไม่กลับเข้ามาสงบสุขเหมือนเดิม

ยังสบายอยู่ไหมคนดี ต้องการคนนี้หรือเปล่า
หากต้องการ อยู่เหมือนเดิม ก็ขอเพียง แค่บอกกล่าว
ยังยินดีทำให้ทุกอย่าง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ของสองเรา
ยังไม่กลับเข้ามาสงบสุขเหมือนเดิม

อยากให้กลับเข้ามาสงบสุขเหมือนเดิม
หากเนื้อเพลงผิดพลาด ขออภัยด้วยนะครับ