Lyricist:    Composer:

พยายามบอกกับตัวเองเรื่อยไป
ว่าอย่าคิดไปไกล กับเรื่องราวที่มีในวันนี้
เพียงอารมณ์ ในช่วงเวลาที่แสนดี
แค่เท่านี้ ไม่มีอะไรมากกว่านั้น

แต่ฉัน ก็หนีความจริงมันไม่ไหว
หลอกตัวเองไม่ง่าย เหมือนหลอกใคร ๆ เขาเลย

ถ้าฉันต้องขาดเธอ ฉันคงอยู่ไม่ไหว
แค่คิดว่าเธอจากไป ก็ทนไม่ไหวแล้วคนดี
ฉันรักเธอ ยอมรับกับตัวเองในตอนนี้
หลอกใคร ๆ ว่าเราใครไม่รักกัน
แต่อย่าหลอกหัวใจฉัน มันทำไม่ได้สักที

มีเหตุผล บอกกับตัวเองตั้งมากมาย
ว่าเป็นไปไม่ได้ กับเรื่องราวที่มีในวันนี้
เธอกับฉัน คงเป็นแค่เพื่อนที่แสนดี
แค่เท่านี้ ไม่มีอะไรมากกว่านั้น

แต่ฉัน ก็หนีความจริงมันไม่ไหว
หลอกตัวเองไม่ง่าย เหมือนหลอกใคร ๆ เขาเลย

ถ้าฉันต้องขาดเธอ ฉันคงอยู่ไม่ไหว
แค่คิดว่าเธอจากไป ก็ทนไม่ไหวแล้วคนดี
ฉันรักเธอ ยอมรับกับตัวเองในตอนนี้
หลอกใคร ๆ ว่าเราใครไม่รักกัน
แต่อย่าหลอกหัวใจฉัน มันทำไม่ได้สักที

ถ้าฉันต้องขาดเธอ ฉันคงอยู่ไม่ไหว
แค่คิดว่าเธอจากไป ก็ทนไม่ไหวแล้ว
ฉันรักเธอ ยอมรับกับตัวเองในตอนนี้
หลอกใคร ๆ ว่าเราใครไม่รักกัน
แต่อย่าหลอกหัวใจฉัน มันทำไม่ได้สักที

หลอกตัวเอง

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

พยายามบอกกับตัวเองเรื่อยไป
ว่าอย่าคิดไปไกล กับเรื่องราวที่มีในวันนี้
เพียงอารมณ์ ในช่วงเวลาที่แสนดี
แค่เท่านี้ ไม่มีอะไรมากกว่านั้น

แต่ฉัน ก็หนีความจริงมันไม่ไหว
หลอกตัวเองไม่ง่าย เหมือนหลอกใคร ๆ เขาเลย

ถ้าฉันต้องขาดเธอ ฉันคงอยู่ไม่ไหว
แค่คิดว่าเธอจากไป ก็ทนไม่ไหวแล้วคนดี
ฉันรักเธอ ยอมรับกับตัวเองในตอนนี้
หลอกใคร ๆ ว่าเราใครไม่รักกัน
แต่อย่าหลอกหัวใจฉัน มันทำไม่ได้สักที

มีเหตุผล บอกกับตัวเองตั้งมากมาย
ว่าเป็นไปไม่ได้ กับเรื่องราวที่มีในวันนี้
เธอกับฉัน คงเป็นแค่เพื่อนที่แสนดี
แค่เท่านี้ ไม่มีอะไรมากกว่านั้น

แต่ฉัน ก็หนีความจริงมันไม่ไหว
หลอกตัวเองไม่ง่าย เหมือนหลอกใคร ๆ เขาเลย

ถ้าฉันต้องขาดเธอ ฉันคงอยู่ไม่ไหว
แค่คิดว่าเธอจากไป ก็ทนไม่ไหวแล้วคนดี
ฉันรักเธอ ยอมรับกับตัวเองในตอนนี้
หลอกใคร ๆ ว่าเราใครไม่รักกัน
แต่อย่าหลอกหัวใจฉัน มันทำไม่ได้สักที

ถ้าฉันต้องขาดเธอ ฉันคงอยู่ไม่ไหว
แค่คิดว่าเธอจากไป ก็ทนไม่ไหวแล้ว
ฉันรักเธอ ยอมรับกับตัวเองในตอนนี้
หลอกใคร ๆ ว่าเราใครไม่รักกัน
แต่อย่าหลอกหัวใจฉัน มันทำไม่ได้สักที