Lyricist: -   Composer: -

ความรักที่ผ่านมา เริ่มชินชากับการรักใคร
ไม่มีใจ ให้ใครมานานแสนนาน
อาจมีคนเข้ามา มันอ่อนล้าไม่อยากเสียใจ
แต่ความต้องการข้างใน เรียกร้องทุกที

วันนี้เธอ เข้ามา เปลี่ยนใจของฉันไปเลย
มันคงเหมือนเคย สุดท้ายก็คงต้องลา

อยากจะรัก อยากรัก แต่คงต้องหักห้ามใจ
ไม่ฝันไปไกล ข่มใจให้หยุดไว้เพียงเท่านี้
หาก ต้องเสียใจ ฉันยอมเจ็บปวดเพื่อเธอคนดี
ความรักที่มี ต้องเก็บไว้ เพราะว่าใจฉันรู้ดี ว่ารักไม่ได้

ผิดที่ตัวฉันเอง ที่ยังเป็นคนเดิมเหมือนเก่า
ไม่มีรัก ถึงเหงา ก็ต้องเข้าใจ
ไม่โทษโชคชะตา ที่มันผ่านมาให้มันผ่านไป
คงยอมรับได้ แม้ใจจะทรมาน

วันนี้เธอ เข้ามา เปลี่ยนใจของฉันไปเลย
มันคงเหมือนเคย สุดท้ายก็คงต้องลา

อยากจะรัก อยากรัก แต่คงต้องหักห้ามใจ
ไม่ฝันไปไกล ข่มใจให้หยุดไว้เพียงเท่านี้
หาก ต้องเสียใจ ฉันยอมเจ็บปวดเพื่อเธอคนดี
ความรักที่มี ต้องเก็บไว้ เพราะว่าใจฉันรู้ดี ว่ารักไม่ได้

อยากจะรัก อยากรัก แต่คงต้องหักห้ามใจ
ไม่ฝันไปไกล ข่มใจให้หยุดไว้เพียงเท่านี้
เก็บ ความรัก แล้วเดินจากไปเท่านี้
ความรักที่มี ต้องเก็บไว้ เพราะว่าใจฉันรู้ดี ว่ารักไม่ได้

เก็บรัก

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ความรักที่ผ่านมา เริ่มชินชากับการรักใคร
ไม่มีใจ ให้ใครมานานแสนนาน
อาจมีคนเข้ามา มันอ่อนล้าไม่อยากเสียใจ
แต่ความต้องการข้างใน เรียกร้องทุกที

วันนี้เธอ เข้ามา เปลี่ยนใจของฉันไปเลย
มันคงเหมือนเคย สุดท้ายก็คงต้องลา

อยากจะรัก อยากรัก แต่คงต้องหักห้ามใจ
ไม่ฝันไปไกล ข่มใจให้หยุดไว้เพียงเท่านี้
หาก ต้องเสียใจ ฉันยอมเจ็บปวดเพื่อเธอคนดี
ความรักที่มี ต้องเก็บไว้ เพราะว่าใจฉันรู้ดี ว่ารักไม่ได้

ผิดที่ตัวฉันเอง ที่ยังเป็นคนเดิมเหมือนเก่า
ไม่มีรัก ถึงเหงา ก็ต้องเข้าใจ
ไม่โทษโชคชะตา ที่มันผ่านมาให้มันผ่านไป
คงยอมรับได้ แม้ใจจะทรมาน

วันนี้เธอ เข้ามา เปลี่ยนใจของฉันไปเลย
มันคงเหมือนเคย สุดท้ายก็คงต้องลา

อยากจะรัก อยากรัก แต่คงต้องหักห้ามใจ
ไม่ฝันไปไกล ข่มใจให้หยุดไว้เพียงเท่านี้
หาก ต้องเสียใจ ฉันยอมเจ็บปวดเพื่อเธอคนดี
ความรักที่มี ต้องเก็บไว้ เพราะว่าใจฉันรู้ดี ว่ารักไม่ได้

อยากจะรัก อยากรัก แต่คงต้องหักห้ามใจ
ไม่ฝันไปไกล ข่มใจให้หยุดไว้เพียงเท่านี้
เก็บ ความรัก แล้วเดินจากไปเท่านี้
ความรักที่มี ต้องเก็บไว้ เพราะว่าใจฉันรู้ดี ว่ารักไม่ได้