Lyricist: 陳志豪   Composer: 陳志豪


闪闪烁烁迷人的海岸
手牵手的身影
起起落落 伴人生的惜疼

想起当时 我孤单心晟
想起伊时 你的陪伴
茫茫渺渺 渡过去的虚华
惦你的身边 风雨拢祙惊

快乐的一切
是知影未来酸甜的话
拢会有你的味
风吹沙落地 月娘 也来相会

闪闪烁烁迷人的海岸
手牵手的身影
起起落落 伴人生的惜疼

想起当时 我孤单心晟
想起伊时 你的陪伴
茫茫渺渺 渡过去的虚华
惦你的身边 风雨拢祙惊

快乐的一切
是知影未来酸甜的话
拢会有你的味
风吹沙落地 月娘 也来相会

快乐的一切
是知影未来酸甜的话
拢会有你的味
风吹沙落地 月娘 也来相会

你的味

Preview Open KKBOX

Lyricist: 陳志豪   Composer: 陳志豪


闪闪烁烁迷人的海岸
手牵手的身影
起起落落 伴人生的惜疼

想起当时 我孤单心晟
想起伊时 你的陪伴
茫茫渺渺 渡过去的虚华
惦你的身边 风雨拢祙惊

快乐的一切
是知影未来酸甜的话
拢会有你的味
风吹沙落地 月娘 也来相会

闪闪烁烁迷人的海岸
手牵手的身影
起起落落 伴人生的惜疼

想起当时 我孤单心晟
想起伊时 你的陪伴
茫茫渺渺 渡过去的虚华
惦你的身边 风雨拢祙惊

快乐的一切
是知影未来酸甜的话
拢会有你的味
风吹沙落地 月娘 也来相会

快乐的一切
是知影未来酸甜的话
拢会有你的味
风吹沙落地 月娘 也来相会