Lyricist: -   Composer: -

เห็นเธอบ่นทุกวัน เขียนว่าเธอคิดถึงจัง
แต่ละเพลงที่ฟัง ยังกะแอบชอบใครบางคน

คิด ๆ ให้ดีเท่าไหร่ ไม่เห็นจะเจอ ว่าใครใกล้เธออย่างฉันไหมนา
สงสัยขึ้นมา แต่ก็ไม่อยากคิดไปเอง

บอกหน่อยใช่หรือเปล่า ที่เธอพูดมาใช่ฉันเปล่า
อยากจะถามเธอ ว่าใช่เปล่า แต่ก็ไม่รู้จะถามยังไง
แอบเก็บไปฝันน่ะรู้เปล่า ให้เป็นฉันทีเถอะได้เปล่า
ลุ้นจนเหนื่อยใจ สรุปว่าใคร เฉลยมาหน่อยแล้วกัน

ที่ฉันบ่นทุกวัน เขียนคำว่าคิดถึงจัง
ที่จริงอยากพูดให้ฟัง ว่าคนคนนั้นก็คือเธอ

ลุ้นกว่าตอนสอบอีกรู้ไหม ลุ้นกว่าหนังผีเรื่องใด
ลุ้นว่าฉันใช่คนนั้นรู้เปล่า
ลุ้นกว่าบอลนัดชิงรู้ไหม ลุ้นกว่าตอนตรวจผมมากมาย
เฉลยดีกว่าใช่ฉันหรือเปล่า

บอกหน่อยใช่หรือเปล่า ที่เธอพูดมาใช่ฉันเปล่า
อยากจะถามเธอ ว่าใช่เปล่า แต่ก็ไม่รู้จะถามไง
แอบเก็บไปฝันน่ะรู้เปล่า ให้เป็นฉันทีเถอะได้เปล่า
ลุ้นจนเหนื่อยใจ สรุปว่าใคร เฉลยมาหน่อยแล้วกัน

เฉลยมาหน่อยแล้วกัน

หรือเปล่า ที่เธอพูดมาใช่ฉันเปล่า
อยากจะถามเธอ ว่าใช่เปล่า แต่ก็ไม่รู้จะถามไง
แอบเก็บไปฝันน่ะรู้เปล่า ให้เป็นฉันทีเถอะได้เปล่า
ลุ้นจนเหนื่อยใจ สรุปว่าใคร เฉลยมาหน่อยแล้วกัน

บอกหน่อยใช่หรือเปล่า ที่เธอพูดมาใช่ฉันเปล่า
อยากจะถามเธอ ว่าใช่เปล่า แต่ฉันไม่รู้จะถามยังไง
แอบเก็บไปฝันน่ะรู้เปล่า ให้เป็นฉันทีเถอะได้เปล่า
ลุ้นจนเหนื่อยใจ สรุปว่าใคร เฉลยมาสักที

อ๊ะป่าว?

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เห็นเธอบ่นทุกวัน เขียนว่าเธอคิดถึงจัง
แต่ละเพลงที่ฟัง ยังกะแอบชอบใครบางคน

คิด ๆ ให้ดีเท่าไหร่ ไม่เห็นจะเจอ ว่าใครใกล้เธออย่างฉันไหมนา
สงสัยขึ้นมา แต่ก็ไม่อยากคิดไปเอง

บอกหน่อยใช่หรือเปล่า ที่เธอพูดมาใช่ฉันเปล่า
อยากจะถามเธอ ว่าใช่เปล่า แต่ก็ไม่รู้จะถามยังไง
แอบเก็บไปฝันน่ะรู้เปล่า ให้เป็นฉันทีเถอะได้เปล่า
ลุ้นจนเหนื่อยใจ สรุปว่าใคร เฉลยมาหน่อยแล้วกัน

ที่ฉันบ่นทุกวัน เขียนคำว่าคิดถึงจัง
ที่จริงอยากพูดให้ฟัง ว่าคนคนนั้นก็คือเธอ

ลุ้นกว่าตอนสอบอีกรู้ไหม ลุ้นกว่าหนังผีเรื่องใด
ลุ้นว่าฉันใช่คนนั้นรู้เปล่า
ลุ้นกว่าบอลนัดชิงรู้ไหม ลุ้นกว่าตอนตรวจผมมากมาย
เฉลยดีกว่าใช่ฉันหรือเปล่า

บอกหน่อยใช่หรือเปล่า ที่เธอพูดมาใช่ฉันเปล่า
อยากจะถามเธอ ว่าใช่เปล่า แต่ก็ไม่รู้จะถามไง
แอบเก็บไปฝันน่ะรู้เปล่า ให้เป็นฉันทีเถอะได้เปล่า
ลุ้นจนเหนื่อยใจ สรุปว่าใคร เฉลยมาหน่อยแล้วกัน

เฉลยมาหน่อยแล้วกัน

หรือเปล่า ที่เธอพูดมาใช่ฉันเปล่า
อยากจะถามเธอ ว่าใช่เปล่า แต่ก็ไม่รู้จะถามไง
แอบเก็บไปฝันน่ะรู้เปล่า ให้เป็นฉันทีเถอะได้เปล่า
ลุ้นจนเหนื่อยใจ สรุปว่าใคร เฉลยมาหน่อยแล้วกัน

บอกหน่อยใช่หรือเปล่า ที่เธอพูดมาใช่ฉันเปล่า
อยากจะถามเธอ ว่าใช่เปล่า แต่ฉันไม่รู้จะถามยังไง
แอบเก็บไปฝันน่ะรู้เปล่า ให้เป็นฉันทีเถอะได้เปล่า
ลุ้นจนเหนื่อยใจ สรุปว่าใคร เฉลยมาสักที