Lyricist: -   Composer: -

เห็นใครก็หลายคน มาหลงมาชมชอบเธอ
เขามีของเลิศเลอ ให้เธอจนคนอย่างฉันอาย
เอาไงล่ะ หัวใจ หากช้า ก็คงหมดหวัง
เอาอย่างนี้ละกัน ที่ฉันมี
ส่งอมยิ้มให้เธอ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว
มีความหมายนิดเดียว แต่ก็ชื่นใจ
ส่งความรักให้เธอมากมาย
มอบให้เธอไป ทั้งหัวใจส่งให้เธอ
ถึงเธอไม่สนใจ ไม่คิดอะไรกับฉัน
ได้เพียงส่งให้กัน แค่นั้นก็พอไม่เสียใจ
ยังไงก็รู้ดี สิ่งนี้มันมีความหมาย
แทนความรักยิ่งใหญ่ ที่ฉันมี
* ส่งอมยิ้มให้เธอ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว
มีความหมายนิดเดียว แต่ก็ชื่นใจ
ส่งความรักให้เธอมากมาย
มอบให้เธอไป ทั้งหัวใจส่งให้เธอ
ส่งอมยิ้มให้เธอ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว
มีความหมายนิดเดียว แต่ก็ชื่นใจ
ส่งความรักให้เธอมากมาย
มอบให้เธอไป ทั้งหัวใจส่งให้เธอ
ยังไงก็รู้ดี สิ่งนี้มันมีความหมาย
แทนความรักยิ่งใหญ่ ที่ฉันมี
ส่งอมยิ้มให้เธอ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว
มีความหมายนิดเดียว แต่ก็ชื่นใจ
ส่งความรักให้เธอมากมาย
มอบให้เธอไป ทั้งหัวใจส่งให้เธอ
ส่งอมยิ้มให้เธอ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว
มีความหมายนิดเดียว แต่ก็ชื่นใจ
ส่งความรักให้เธอมากมาย
มอบให้เธอไป ทั้งหัวใจส่งให้เธอ
ส่งอมยิ้มให้เธอ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว
มีความหมายนิดเดียว แต่ก็ชื่นใจ
ส่งความรักให้เธอมากมาย
มอบให้เธอไป ทั้งหัวใจส่งให้เธอ
น้านานา นาหน่า
น้านานา
น้านานา นาหน่า
น้านานา

อมยิ้ม

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เห็นใครก็หลายคน มาหลงมาชมชอบเธอ
เขามีของเลิศเลอ ให้เธอจนคนอย่างฉันอาย
เอาไงล่ะ หัวใจ หากช้า ก็คงหมดหวัง
เอาอย่างนี้ละกัน ที่ฉันมี
ส่งอมยิ้มให้เธอ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว
มีความหมายนิดเดียว แต่ก็ชื่นใจ
ส่งความรักให้เธอมากมาย
มอบให้เธอไป ทั้งหัวใจส่งให้เธอ
ถึงเธอไม่สนใจ ไม่คิดอะไรกับฉัน
ได้เพียงส่งให้กัน แค่นั้นก็พอไม่เสียใจ
ยังไงก็รู้ดี สิ่งนี้มันมีความหมาย
แทนความรักยิ่งใหญ่ ที่ฉันมี
* ส่งอมยิ้มให้เธอ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว
มีความหมายนิดเดียว แต่ก็ชื่นใจ
ส่งความรักให้เธอมากมาย
มอบให้เธอไป ทั้งหัวใจส่งให้เธอ
ส่งอมยิ้มให้เธอ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว
มีความหมายนิดเดียว แต่ก็ชื่นใจ
ส่งความรักให้เธอมากมาย
มอบให้เธอไป ทั้งหัวใจส่งให้เธอ
ยังไงก็รู้ดี สิ่งนี้มันมีความหมาย
แทนความรักยิ่งใหญ่ ที่ฉันมี
ส่งอมยิ้มให้เธอ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว
มีความหมายนิดเดียว แต่ก็ชื่นใจ
ส่งความรักให้เธอมากมาย
มอบให้เธอไป ทั้งหัวใจส่งให้เธอ
ส่งอมยิ้มให้เธอ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว
มีความหมายนิดเดียว แต่ก็ชื่นใจ
ส่งความรักให้เธอมากมาย
มอบให้เธอไป ทั้งหัวใจส่งให้เธอ
ส่งอมยิ้มให้เธอ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว
มีความหมายนิดเดียว แต่ก็ชื่นใจ
ส่งความรักให้เธอมากมาย
มอบให้เธอไป ทั้งหัวใจส่งให้เธอ
น้านานา นาหน่า
น้านานา
น้านานา นาหน่า
น้านานา