Lyricist: 盧國沾   Composer: 顧嘉煇


時時望前莫後退 人人莫愁無伴侶
迢迢路長萬里也未覺疲累
遙遙遠路莫怕它 重重障礙莫怕它
人人勵行勵志不掉眼淚

鵬翼高張 我地乘風去
無限旅程 聯群和結隊
帆盡高張 破浪乘風去
無盡困難 終須消失去

時時望前莫後退 人人莫愁無伴侶
迢迢路長萬里也未覺疲累
遙遙遠路莫怕它 重重障礙莫怕它
人人勵行勵志不掉眼淚

鵬翼高張 我地乘風去
無限旅程 聯群和結隊
帆盡高張 破浪乘風去
無盡困難 終須消失去

乘風破浪

Preview Open KKBOX

Lyricist: 盧國沾   Composer: 顧嘉煇


時時望前莫後退 人人莫愁無伴侶
迢迢路長萬里也未覺疲累
遙遙遠路莫怕它 重重障礙莫怕它
人人勵行勵志不掉眼淚

鵬翼高張 我地乘風去
無限旅程 聯群和結隊
帆盡高張 破浪乘風去
無盡困難 終須消失去

時時望前莫後退 人人莫愁無伴侶
迢迢路長萬里也未覺疲累
遙遙遠路莫怕它 重重障礙莫怕它
人人勵行勵志不掉眼淚

鵬翼高張 我地乘風去
無限旅程 聯群和結隊
帆盡高張 破浪乘風去
無盡困難 終須消失去