Lyricist: 林子祥   Composer: 鄭國江


愿我会扎火箭
带你到天空去
在太空中两人住

活到一千岁
都一般心醉
有你在身边多乐趣

共你双双对
好得戚 好得意
地冤天崩当闲事
就算翻风雨
只需睇到你
似见阳光千万里
有了你开心啲
也都称心满意
咸鱼白菜也好好味
我与你永共聚
分分钟需要你
你似是阳光空 气
扮靓啲皆因你
癫癫地皆因你
为你甘心做傻事
扮吓猩猩叫
睇到也都笑
有你在身边多乐趣
若有朝失咗你
花开都不美
愿到荒岛去长住

做个假的你
天天都相对
对木头公仔做戏
有了你开心啲
也都称心满意
咸鱼白菜也好好味
我与你永共聚
分分钟需要你
你似是阳光空 气

有了你开心啲
也都称心满意
咸鱼白菜也好好味
我与你永共聚
分分钟需要你
你似是阳光空 气
有了你开心啲
也都称心满意
咸鱼白菜也好好味
我与你永共聚
分分钟需要你
你似是阳光空 气
有了你开心啲
也都称心满意
咸鱼白菜也好好味
我与你永共聚
分分钟需要你
你似是阳光空 气

分分钟需要你

Preview Open KKBOX

Lyricist: 林子祥   Composer: 鄭國江


愿我会扎火箭
带你到天空去
在太空中两人住

活到一千岁
都一般心醉
有你在身边多乐趣

共你双双对
好得戚 好得意
地冤天崩当闲事
就算翻风雨
只需睇到你
似见阳光千万里
有了你开心啲
也都称心满意
咸鱼白菜也好好味
我与你永共聚
分分钟需要你
你似是阳光空 气
扮靓啲皆因你
癫癫地皆因你
为你甘心做傻事
扮吓猩猩叫
睇到也都笑
有你在身边多乐趣
若有朝失咗你
花开都不美
愿到荒岛去长住

做个假的你
天天都相对
对木头公仔做戏
有了你开心啲
也都称心满意
咸鱼白菜也好好味
我与你永共聚
分分钟需要你
你似是阳光空 气

有了你开心啲
也都称心满意
咸鱼白菜也好好味
我与你永共聚
分分钟需要你
你似是阳光空 气
有了你开心啲
也都称心满意
咸鱼白菜也好好味
我与你永共聚
分分钟需要你
你似是阳光空 气
有了你开心啲
也都称心满意
咸鱼白菜也好好味
我与你永共聚
分分钟需要你
你似是阳光空 气