Lyricist: -   Composer: -

Mapai jalan setapak
Ngajugjug ka hiji lembur
Temali reka capek
Sabab aya nu diteang

Hujan angin dordar gelap
Teu aya keur ngiuhan
Sanajan awak ran cucut
Teu asah bar nya teuing

Pajar jeneng asal nepi
Ka tempat anu dituju
Rek ngalongok mawar bodas
Kembang nu jadi impian
Suganteang moal gagal
Sing horing aya nu boga
Balike asam horeang
Leumpang majigan ngalayang

Teu disawang ti anggangna
Teu dipikir ti tadina
Anggeung uleng nyeri hati
Lantaran kacang pasini
Neanampi penyakiten
Re anampi penyakiten

Mapai jalan setapak
Ngajugjug ka hiji lembur
Temali reka capek
Sabab aya nu diteang

Hujan angin dordar gelap
Teu aya keur ngiuhan
Sanajan awak ran cucut
Teu asah bar nya teuing

Pajar jeneng asal nepi
Ka tempat anu dituju
Rek ngalongok mawar bodas
Kembang nu jadi impian
Suganteang moal gagal
Sing horing aya nu boga
Balike asam horeang
Leumpang majigan ngalayang

Teu disawang ti anggangna
Teu dipikir ti tadina
Anggeung uleng nyeri hati
Lantaran kacang pasini
Neanampi penyakiten
Re anampi penyakiten

Mapai jalan setapak
Ngajugjug ka hiji lembur
Temali reka capek
Sabab aya nu diteang

Hujan angin dordar gelap
Teu aya keur ngiuhan
Sanajan awak ran cucut
Teu asah bar nya teuing

Pajar jeneng asal nepi
Ka tempat anu dituju
Rek ngalongok mawar bodas
Kembang nu jadi impian
Suganteang moal gagal
Sing horing aya nu boga
Balike asam horeang
Leumpang majigan ngalayang

Teu disawang ti anggangna
Teu dipikir ti tadina
Anggeung uleng nyeri hati
Lantaran kacang pasini
Neanampi penyakiten
Re anampi penyakiten

Mapai jalan setapak
Ngajugjug ka hiji lembur
Temali reka capek
Sabab aya nu diteang

Hujan angin dordar gelap
Teu aya keur ngiuhan
Sanajan awak ran cucut
Teu asah bar nya teuing

Pajar jeneng asal nepi
Ka tempat anu dituju
Rek ngalongok mawar bodas
Kembang nu jadi impian
Suganteang moal gagal
Sing horing aya nu boga
Balike asam horeang
Leumpang majigan ngalayang

Teu disawang ti anggangna
Teu dipikir ti tadina
Anggeung uleng nyeri hati
Lantaran kacang pasini
Neanampi penyakiten
Re anampi penyakiten

Teu disawang ti anggangna
Teu dipikir ti tadina
Anggeung uleng nyeri hati
Lantaran kacang pasini
Neanampi penyakiten
Bapak neanampi penyakiten

Mawar Bodas (Monata Live) (Rena)

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

Mapai jalan setapak
Ngajugjug ka hiji lembur
Temali reka capek
Sabab aya nu diteang

Hujan angin dordar gelap
Teu aya keur ngiuhan
Sanajan awak ran cucut
Teu asah bar nya teuing

Pajar jeneng asal nepi
Ka tempat anu dituju
Rek ngalongok mawar bodas
Kembang nu jadi impian
Suganteang moal gagal
Sing horing aya nu boga
Balike asam horeang
Leumpang majigan ngalayang

Teu disawang ti anggangna
Teu dipikir ti tadina
Anggeung uleng nyeri hati
Lantaran kacang pasini
Neanampi penyakiten
Re anampi penyakiten

Mapai jalan setapak
Ngajugjug ka hiji lembur
Temali reka capek
Sabab aya nu diteang

Hujan angin dordar gelap
Teu aya keur ngiuhan
Sanajan awak ran cucut
Teu asah bar nya teuing

Pajar jeneng asal nepi
Ka tempat anu dituju
Rek ngalongok mawar bodas
Kembang nu jadi impian
Suganteang moal gagal
Sing horing aya nu boga
Balike asam horeang
Leumpang majigan ngalayang

Teu disawang ti anggangna
Teu dipikir ti tadina
Anggeung uleng nyeri hati
Lantaran kacang pasini
Neanampi penyakiten
Re anampi penyakiten

Mapai jalan setapak
Ngajugjug ka hiji lembur
Temali reka capek
Sabab aya nu diteang

Hujan angin dordar gelap
Teu aya keur ngiuhan
Sanajan awak ran cucut
Teu asah bar nya teuing

Pajar jeneng asal nepi
Ka tempat anu dituju
Rek ngalongok mawar bodas
Kembang nu jadi impian
Suganteang moal gagal
Sing horing aya nu boga
Balike asam horeang
Leumpang majigan ngalayang

Teu disawang ti anggangna
Teu dipikir ti tadina
Anggeung uleng nyeri hati
Lantaran kacang pasini
Neanampi penyakiten
Re anampi penyakiten

Mapai jalan setapak
Ngajugjug ka hiji lembur
Temali reka capek
Sabab aya nu diteang

Hujan angin dordar gelap
Teu aya keur ngiuhan
Sanajan awak ran cucut
Teu asah bar nya teuing

Pajar jeneng asal nepi
Ka tempat anu dituju
Rek ngalongok mawar bodas
Kembang nu jadi impian
Suganteang moal gagal
Sing horing aya nu boga
Balike asam horeang
Leumpang majigan ngalayang

Teu disawang ti anggangna
Teu dipikir ti tadina
Anggeung uleng nyeri hati
Lantaran kacang pasini
Neanampi penyakiten
Re anampi penyakiten

Teu disawang ti anggangna
Teu dipikir ti tadina
Anggeung uleng nyeri hati
Lantaran kacang pasini
Neanampi penyakiten
Bapak neanampi penyakiten