Lyricist: 恆仔@ToNick   Composer: 恆仔@ToNick

仿佛世界太暗太灰
刻板生活无得反悔
想冲出去放肆离队
却怕破坏了某些规矩
平平凡凡挨下去
浑浑噩噩过得太颓
无答案无例子偏想去追

唔信个个要一样嘅样
唔信个世界得一个方向
唔惊出轨夸张
唔稀罕攞咩奖
唔简单普通自然唔一样
就算个个笑我荒谬空想
就即管欣赏这个异相
就算一只手拍掌
就算得我这模样
我要发嘅梦仍然一样
独一的异相

妈妈劝我要似样
班friend都被我吹涨
波士恐吓我会量地
女友叫我咪嘥心机
偏偏心底唔忿气
就住勒住有乜趣味
我信我豁出去始终会飞

唔信个个要一样嘅样
唔信个世界得一个方向
唔惊出轨夸张
唔希罕攞咩奖
唔简单普通自然唔一样
就算个个笑我荒谬空想
就即管欣赏这个异相
就算一只手拍掌
就算得我这模样
我要发嘅梦仍然一样
独一的异相
即使没有观众合唱
也拒绝去摆脱异相

唔信个个要一样嘅样
唔信个世界得一个方向
唔惊出轨夸张
唔希罕攞咩奖
唔简单普通自然唔一样
就算个个笑我荒谬空想
就即管欣赏这个异相
就算一只手拍掌
就算得我这模样
我要发嘅梦仍然一样
独一的异相

異相

Preview Open KKBOX

Lyricist: 恆仔@ToNick   Composer: 恆仔@ToNick

仿佛世界太暗太灰
刻板生活无得反悔
想冲出去放肆离队
却怕破坏了某些规矩
平平凡凡挨下去
浑浑噩噩过得太颓
无答案无例子偏想去追

唔信个个要一样嘅样
唔信个世界得一个方向
唔惊出轨夸张
唔稀罕攞咩奖
唔简单普通自然唔一样
就算个个笑我荒谬空想
就即管欣赏这个异相
就算一只手拍掌
就算得我这模样
我要发嘅梦仍然一样
独一的异相

妈妈劝我要似样
班friend都被我吹涨
波士恐吓我会量地
女友叫我咪嘥心机
偏偏心底唔忿气
就住勒住有乜趣味
我信我豁出去始终会飞

唔信个个要一样嘅样
唔信个世界得一个方向
唔惊出轨夸张
唔希罕攞咩奖
唔简单普通自然唔一样
就算个个笑我荒谬空想
就即管欣赏这个异相
就算一只手拍掌
就算得我这模样
我要发嘅梦仍然一样
独一的异相
即使没有观众合唱
也拒绝去摆脱异相

唔信个个要一样嘅样
唔信个世界得一个方向
唔惊出轨夸张
唔希罕攞咩奖
唔简单普通自然唔一样
就算个个笑我荒谬空想
就即管欣赏这个异相
就算一只手拍掌
就算得我这模样
我要发嘅梦仍然一样
独一的异相