Lyricist: 瓊瑤   Composer: 左宏元

一颗红豆
作词:琼瑶 作曲:左宏元

我有一颗红豆 带著相思几斗
愿付晚风吹去 啊 吹给伊人心头

我有一颗红豆 小巧玲珑剔透
愿付月光送去 啊 送给伊人收留

我有一颗红豆 带著诗情万首
愿付夜莺衔去 啊 衔给伊人相守

我有一颗红豆 伴我灯残更漏
几番欲寄还留 此情伊人知否

喔 我有一颗红豆 小巧玲珑剔透
愿付月光送去 啊 送给伊人收留

一颗红豆

Preview Open KKBOX

Lyricist: 瓊瑤   Composer: 左宏元

一颗红豆
作词:琼瑶 作曲:左宏元

我有一颗红豆 带著相思几斗
愿付晚风吹去 啊 吹给伊人心头

我有一颗红豆 小巧玲珑剔透
愿付月光送去 啊 送给伊人收留

我有一颗红豆 带著诗情万首
愿付夜莺衔去 啊 衔给伊人相守

我有一颗红豆 伴我灯残更漏
几番欲寄还留 此情伊人知否

喔 我有一颗红豆 小巧玲珑剔透
愿付月光送去 啊 送给伊人收留