Lyricist: -   Composer: -

ไม่ต้องถามว่าฉันจะเป็นอย่างไร
กับคำๆ นั้นที่ทำร้ายฉันแค่ไหน
มันรุนแรงจนฉันทำใจไม่ไหว
อย่าได้ไหมขอเธออย่าทำแบบนี้

I just wanna be you ฉันจะทำอย่างไร
I just wanna love you ฉันต้องพยายามแค่ไหน
ถ้าจะให้ฉันไม่มีเธอ...ฉันคงทำไม่ได้
เธอจะให้ฉันต้องนอนปวดใจอีกนานสักเท่าไหร่

ไม่ได้มีใครเลยด้วยซ้ำ ไม่เคยทำให้เธอเสียใจ
คำๆ นั้นที่มีก็ฝังใจ ว่าทำไม
ทำไม...เธอรักฉันไม่ไม่ได้ Oh...

ให้อภัยกับฉันสักครั้งได้ไหม
ให้โอกาสให้ฉันได้เดินต่อไป

I just wanna be you ฉันจะทำอย่างไร
I just wanna love you ฉันต้องพยายามแค่ไหน
ถ้าจะให้ฉันไม่มีเธอ...ฉันคงทำไม่ได้
เธอจะให้ฉันต้องนอนปวดใจอีกนานสักเท่าไหร่

ไม่ได้มีใครเลยด้วยซ้ำ ไม่เคยทำให้เธอเสียใจ
คำๆ นั้นที่มีก็ฝังใจ ว่าทำไม
ทำไม...เธอรักฉันไม่ไม่ได้

ไม่ขออะไรมากไป แค่ขอได้มองหน้าเธอ
ให้ฉันได้ซบไหล่เธออีกสักครั้ง
แค่เท่านี้ ได้ไหม ให้กับคนที่เคยรักกัน
จะไม่ยกโทษให้กัน จะไม่ยกโทษให้ฉันไม่เป็นไร Oh...

ถ้าจะให้ฉันไม่มีเธอ...ฉันคงทำไม่ได้
เธอจะให้ฉันต้องนอนปวดใจอีกนานสักเท่าไหร่

ไม่ได้มีใครเลยด้วยซ้ำ ไม่เคยทำให้เธอเสียใจ
คำๆ นั้นที่มีก็ฝังใจ ว่าทำไม
ทำไม...เธอรักฉันไม่ไม่ได้

ถ้าจะให้ฉันไม่มีเธอ...ฉันคงทำไม่ได้
เธอจะให้ฉันต้องนอนปวดใจอีกนานสักเท่าไหร่

ไม่ได้มีใครเลยด้วยซ้ำ ไม่เคยทำให้เธอเสียใจ
คำๆ นั้นที่มีก็ฝังใจ ว่าทำไม
ทำไม...เธอรักฉันไม่ไม่ได้

ทำไม

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ไม่ต้องถามว่าฉันจะเป็นอย่างไร
กับคำๆ นั้นที่ทำร้ายฉันแค่ไหน
มันรุนแรงจนฉันทำใจไม่ไหว
อย่าได้ไหมขอเธออย่าทำแบบนี้

I just wanna be you ฉันจะทำอย่างไร
I just wanna love you ฉันต้องพยายามแค่ไหน
ถ้าจะให้ฉันไม่มีเธอ...ฉันคงทำไม่ได้
เธอจะให้ฉันต้องนอนปวดใจอีกนานสักเท่าไหร่

ไม่ได้มีใครเลยด้วยซ้ำ ไม่เคยทำให้เธอเสียใจ
คำๆ นั้นที่มีก็ฝังใจ ว่าทำไม
ทำไม...เธอรักฉันไม่ไม่ได้ Oh...

ให้อภัยกับฉันสักครั้งได้ไหม
ให้โอกาสให้ฉันได้เดินต่อไป

I just wanna be you ฉันจะทำอย่างไร
I just wanna love you ฉันต้องพยายามแค่ไหน
ถ้าจะให้ฉันไม่มีเธอ...ฉันคงทำไม่ได้
เธอจะให้ฉันต้องนอนปวดใจอีกนานสักเท่าไหร่

ไม่ได้มีใครเลยด้วยซ้ำ ไม่เคยทำให้เธอเสียใจ
คำๆ นั้นที่มีก็ฝังใจ ว่าทำไม
ทำไม...เธอรักฉันไม่ไม่ได้

ไม่ขออะไรมากไป แค่ขอได้มองหน้าเธอ
ให้ฉันได้ซบไหล่เธออีกสักครั้ง
แค่เท่านี้ ได้ไหม ให้กับคนที่เคยรักกัน
จะไม่ยกโทษให้กัน จะไม่ยกโทษให้ฉันไม่เป็นไร Oh...

ถ้าจะให้ฉันไม่มีเธอ...ฉันคงทำไม่ได้
เธอจะให้ฉันต้องนอนปวดใจอีกนานสักเท่าไหร่

ไม่ได้มีใครเลยด้วยซ้ำ ไม่เคยทำให้เธอเสียใจ
คำๆ นั้นที่มีก็ฝังใจ ว่าทำไม
ทำไม...เธอรักฉันไม่ไม่ได้

ถ้าจะให้ฉันไม่มีเธอ...ฉันคงทำไม่ได้
เธอจะให้ฉันต้องนอนปวดใจอีกนานสักเท่าไหร่

ไม่ได้มีใครเลยด้วยซ้ำ ไม่เคยทำให้เธอเสียใจ
คำๆ นั้นที่มีก็ฝังใจ ว่าทำไม
ทำไม...เธอรักฉันไม่ไม่ได้