Bloody Valentine

Preview

Open KKBOX

Lyricist: ToNick/天旋/Kiki Tam   Composer: ToNick

曲:ToNick
词:ToNick/天旋/Kiki Tam
唱:ToNick/Kiki Tam
监制:ToNick / 浦吧杰
混音:浦吧杰

恐 布于这夜杀到
忧 怨的恶梦劫数
都 会于这夜碰到
Deadline 将至今次点好
花 上年已经买过
炼 手脚颈都送过
袋 屋企有几百个
亲 手整野我又衰左
即刻扑落街揾格仔铺
揾唔到 拣唔到 买唔到 送咩都好似好老土
一于再用手机上淘宝
揾得到 拣得到 买唔到 寄到来要过两日到
今晚究竟应该点做
再度唔掂注定"碇"褒
心谂要食餐好当补数

西 餐感觉又太chok
中 餐好似懒爱国
亲 手煮买料缺货
打 冷小菜你实扯火

烛光晚饭仿佛似圈套
一个包 一碗汤 一块扒 一样嘅𩠌贵十倍到
拣啱野食位都book 唔到
走廊位 厕所位 都无位 部长劝我打包翻归
今晚到底应该点做
再度唔掂我就著草
一于再肉紧d再用脑

情人节点好
其实我谂到
我已经谂到
我心中有数

每四年搞一次
咁好似几得意
每四年搞一次
大家兴松d

隔四年搞一次
咁先至多新意
八年先搞两次
更珍惜心意
闹交都少d
耐d 先一次
系会尽情d

谂唔到 谂唔到 谂唔到 谂埋d 屎桥搏大雾
谂唔到 谂唔到 谂唔到 送条毛好过乜都无
谂唔到 谂唔到 谂唔到 讲到尾你对我唔好
谂唔到 谂唔到 谂唔到 分开冷静下好唔好

小宝贝你拭干眼泪
归根究底我系最衰
这首挽歌一生唱下去