Lyricist: 巫宇軒   Composer: 蕭煌奇


日子惦惦仔过
头鬃愈来愈白
用心来勤著一个家
操烦甲艰苦不曾讲过
身苦病痛无关系

万项拢要款好势
厝内大大细细
是阮一世人的头家
关心甲挂念不曾休过
为恁阮拢甘愿做

十外坪是生活的一切
这双手体会上济
人拢讲阮无什么性地
嘛未晓甲人计较闲话

嫁入一个平凡的家
生活简单的幸福无价
头壳犁犁 脚踏实地
原谅阮憨颟讲话

深沉目尾青春奉陪
轻叫一声阮的心肝宝贝
你的笑容 春风来吹
付出外济拢未后悔

十外坪是生活的一切
这双手体会上济
人拢讲阮无什么性地
嘛未晓甲人计较闲话

深沉目尾青春奉陪
轻叫一声阮的心肝宝贝
你的笑容 春风来吹
乎阮生命更加美丽

嫁入一个平凡的家
生活简单的幸福无价
头壳犁犁 脚踏实地
原谅阮憨颟讲话

爱阮的人有缘来陪
两字感恩永远囥咧心底
你的关怀 你的鼓励
是阮心内上水的花

感谢天地 乎阮这个家

勤家

Preview Open KKBOX

Lyricist: 巫宇軒   Composer: 蕭煌奇


日子惦惦仔过
头鬃愈来愈白
用心来勤著一个家
操烦甲艰苦不曾讲过
身苦病痛无关系

万项拢要款好势
厝内大大细细
是阮一世人的头家
关心甲挂念不曾休过
为恁阮拢甘愿做

十外坪是生活的一切
这双手体会上济
人拢讲阮无什么性地
嘛未晓甲人计较闲话

嫁入一个平凡的家
生活简单的幸福无价
头壳犁犁 脚踏实地
原谅阮憨颟讲话

深沉目尾青春奉陪
轻叫一声阮的心肝宝贝
你的笑容 春风来吹
付出外济拢未后悔

十外坪是生活的一切
这双手体会上济
人拢讲阮无什么性地
嘛未晓甲人计较闲话

深沉目尾青春奉陪
轻叫一声阮的心肝宝贝
你的笑容 春风来吹
乎阮生命更加美丽

嫁入一个平凡的家
生活简单的幸福无价
头壳犁犁 脚踏实地
原谅阮憨颟讲话

爱阮的人有缘来陪
两字感恩永远囥咧心底
你的关怀 你的鼓励
是阮心内上水的花

感谢天地 乎阮这个家