Lyricist: 張祐奇   Composer: 張祐奇


一张电影票 一杯 咖啡
一个人去看戏 孤单坐踮 戏院
眼前全是一对一对 的情人
这幸福的空气 予我想著咱的过去

嘛亲像伫咧搬电影 男女主角 遐尔甜
这段情 怎样会变成 我是我 你做你

是爱了无够 济 抑是咱的热情已经退
小小的误会 才知影 咱爱面对的问题
两个人的感 情 煞䞐我家己咧搬心内戏
无对手的这出戏 当时才会完结篇

一张电影票 一杯 咖啡
一个人去看戏 孤单坐踮 戏院
眼前全是一对一对 的情人
这幸福的空气 予我想著咱的过去

嘛亲像伫咧搬电影 男女主角 遐尔甜
这段情 怎样会变成 我是我 你做你

是爱了无够 济 抑是咱的热情已经退
小小的误会 才知影 咱爱面对的问题
两个人的感 情 煞䞐我家己咧搬心内戏
无对手的这出戏 当时才会完结篇

是爱了无够 济 抑是咱的热情已经退
小小的误会 才知影 咱爱面对的 问题
两个人的感 情 煞䞐我家己咧搬心内戏
无对手的这出戏 当时才会完结篇

心内戏

Preview Open KKBOX

Lyricist: 張祐奇   Composer: 張祐奇


一张电影票 一杯 咖啡
一个人去看戏 孤单坐踮 戏院
眼前全是一对一对 的情人
这幸福的空气 予我想著咱的过去

嘛亲像伫咧搬电影 男女主角 遐尔甜
这段情 怎样会变成 我是我 你做你

是爱了无够 济 抑是咱的热情已经退
小小的误会 才知影 咱爱面对的问题
两个人的感 情 煞䞐我家己咧搬心内戏
无对手的这出戏 当时才会完结篇

一张电影票 一杯 咖啡
一个人去看戏 孤单坐踮 戏院
眼前全是一对一对 的情人
这幸福的空气 予我想著咱的过去

嘛亲像伫咧搬电影 男女主角 遐尔甜
这段情 怎样会变成 我是我 你做你

是爱了无够 济 抑是咱的热情已经退
小小的误会 才知影 咱爱面对的问题
两个人的感 情 煞䞐我家己咧搬心内戏
无对手的这出戏 当时才会完结篇

是爱了无够 济 抑是咱的热情已经退
小小的误会 才知影 咱爱面对的 问题
两个人的感 情 煞䞐我家己咧搬心内戏
无对手的这出戏 当时才会完结篇