Lyricist: 黃霑    Composer: 顧嘉輝


浪奔 浪流 万里滔滔江水永不休
淘尽了 世间事 混作滔滔一片潮流
是喜 是愁 浪里分不清欢笑悲忧
成功 失败 浪里看不出有未有

爱你恨你 问君知否
似大江一发不收
转千湾 转千滩
亦未平复此中争斗

又有喜 又有愁 就算分不清欢笑悲忧
仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够


爱你恨你 问君知否
似大江一发不收
转千湾 转千滩
亦未平复此中争斗

又有喜 又有愁 就算分不清欢笑悲忧
仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够
仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够

上海滩 - 无线电视剧[上海滩]主题曲

Preview Open KKBOX

Lyricist: 黃霑    Composer: 顧嘉輝


浪奔 浪流 万里滔滔江水永不休
淘尽了 世间事 混作滔滔一片潮流
是喜 是愁 浪里分不清欢笑悲忧
成功 失败 浪里看不出有未有

爱你恨你 问君知否
似大江一发不收
转千湾 转千滩
亦未平复此中争斗

又有喜 又有愁 就算分不清欢笑悲忧
仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够


爱你恨你 问君知否
似大江一发不收
转千湾 转千滩
亦未平复此中争斗

又有喜 又有愁 就算分不清欢笑悲忧
仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够
仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够