Lyricist:    Composer:

จากวันที่เคยผ่านมา ถึงคืนที่เคยผ่านไป
หลับตาทีไรภาพเธอ เหมือนยังคงอยู่ราวกับเกิดขึ้นในเมื่อวาน
เหม่อมองขึ้นไปบนฟ้า ยามคืนและวันผ่านพ้น
กลางวันสว่างและค่อย ๆ มืดลง จนกลางคืนมันได้เริ่มต้น

ร้อนหนาว ที่เลยผ่าน ดินแดน ที่แสนไกล
แค่เพียง มีเธอใกล้ ก็ถึงจุดหมายที่เราตามหา

แค่มองไปบนฟ้า เธอเห็นบ้างไหม
มีดวงอาทิตย์เที่ยงคืนที่รอเราอยู่ตรงนั้น...ที่ตรงนั้น

แค่มองไปบนฟ้า เธอเห็นบ้างไหม
มีดวงอาทิตย์เที่ยงคืนที่รอเราอยู่ตรงนั้น

ถึงจุดหมายที่ไกลแสนไกล
จบคำคืนเดียวดาย ที่เคยนิรันดร์
สิ้นสุดการเดินทาง เพียงมีกันและกัน
แค่ขอมีเธออยู่ แค่ขอมีเราจับมือกันจนปลายขอบฟ้า

คำถามที่ยังค้างคา คำตอบที่ไร้เหตุผล
บางคำถามก็ไม่ต้องการคำตอบ
อาจเป็นเพียงคำลาเท่านั้น

Baby when you look up in the sky.
Can you see the sunlight in midnight?
I believe we can get so high.
We can fly to the Sky

Baby when you look up in the sky.
Can you see the sunlight in midnight?
I believe we can get so high.
We can fly to the Sky

แค่มองไปบนฟ้า เธอเห็นบ้างไหม
มีดวงอาทิตย์เที่ยงคืนที่รอเราอยู่ตรงนั้น...ที่ตรงนั้น

แค่มองไปบนฟ้า เธอเห็นบ้างไหม
มีดวงอาทิตย์เที่ยงคืนที่รอเราอยู่ตรงนั้น

จบค่ำคืนเดียวดาย ที่เคยนิรันดร์
สิ้นสุดการเดินทาง เพียงมีกันและกัน
แค่ขอมีเธออยู่ แค่ขอมีเรา
จับมือกันจนปลายขอบฟ้า ที่ปลายขอบฟ้า

พระอาทิตย์เที่ยงคืน

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

จากวันที่เคยผ่านมา ถึงคืนที่เคยผ่านไป
หลับตาทีไรภาพเธอ เหมือนยังคงอยู่ราวกับเกิดขึ้นในเมื่อวาน
เหม่อมองขึ้นไปบนฟ้า ยามคืนและวันผ่านพ้น
กลางวันสว่างและค่อย ๆ มืดลง จนกลางคืนมันได้เริ่มต้น

ร้อนหนาว ที่เลยผ่าน ดินแดน ที่แสนไกล
แค่เพียง มีเธอใกล้ ก็ถึงจุดหมายที่เราตามหา

แค่มองไปบนฟ้า เธอเห็นบ้างไหม
มีดวงอาทิตย์เที่ยงคืนที่รอเราอยู่ตรงนั้น...ที่ตรงนั้น

แค่มองไปบนฟ้า เธอเห็นบ้างไหม
มีดวงอาทิตย์เที่ยงคืนที่รอเราอยู่ตรงนั้น

ถึงจุดหมายที่ไกลแสนไกล
จบคำคืนเดียวดาย ที่เคยนิรันดร์
สิ้นสุดการเดินทาง เพียงมีกันและกัน
แค่ขอมีเธออยู่ แค่ขอมีเราจับมือกันจนปลายขอบฟ้า

คำถามที่ยังค้างคา คำตอบที่ไร้เหตุผล
บางคำถามก็ไม่ต้องการคำตอบ
อาจเป็นเพียงคำลาเท่านั้น

Baby when you look up in the sky.
Can you see the sunlight in midnight?
I believe we can get so high.
We can fly to the Sky

Baby when you look up in the sky.
Can you see the sunlight in midnight?
I believe we can get so high.
We can fly to the Sky

แค่มองไปบนฟ้า เธอเห็นบ้างไหม
มีดวงอาทิตย์เที่ยงคืนที่รอเราอยู่ตรงนั้น...ที่ตรงนั้น

แค่มองไปบนฟ้า เธอเห็นบ้างไหม
มีดวงอาทิตย์เที่ยงคืนที่รอเราอยู่ตรงนั้น

จบค่ำคืนเดียวดาย ที่เคยนิรันดร์
สิ้นสุดการเดินทาง เพียงมีกันและกัน
แค่ขอมีเธออยู่ แค่ขอมีเรา
จับมือกันจนปลายขอบฟ้า ที่ปลายขอบฟ้า