Lyricist: -   Composer: -

เธอบอกว่าเธอจะไป ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่
เธอหลอกให้ฉันดีใจ
ได้ขึ้นจากหลุมที่เธอขุดเอาไว้
เเต่สุดท้ายเธอก็กลับเข้ามา
เธอบอกเธอลืมสัญญาที่เคยทำเอาไว้
จะกลับมาเธอแทบไม่ต้องอ้อนวอน
แต่ฉันก็พร้อมจะเปิดไฟในห้องนอน

มันแปลกเหลือเกิน ฉันควรจะเมิน

แต่ฉันแพ้ ฉันแพ้เธอ ฉันแพ้หน้าตาของเธอ
ฉันแพ้เสียงของเธอ ลมหายใจของเธอ
ไม่อยากให้มาเจอะเจอ และฉันจะบอกเธอตรงๆ
ว่าปากไม่ตรงกับใจ โปรดอย่าเข้ามาใกล้
เพราะฉันเเพ้เธอได้ยินไหม ว่าฉันแพ้เธอ

ฉันชนะเกสรดอกไม้ มีเซรุ่มพิษงู
ฉันไม่กลัวสิงโตหรือหนู กินทั้งกุ้งหอยและปู
หากทะเลาะกันบุรุษกำยำ
ฉันก็พร้อมจะฟาดฟันจนเลือดหยดสุดท้าย
แต่กับเธอเธอแค่ยืนหน้าประตู
ไม่ต้องสัมผัสแค่ดู ฉันก็ต้องลงไปคุดคู้

มันแปลกเหลือเกิน ฉันควรจะเมิน

แต่ฉันแพ้ ฉันแพ้เธอ ฉันแพ้หน้าตาของเธอ
ฉันแพ้เสียงของเธอ ลมหายใจของเธอ
ไม่อยากให้มาเจอะเจอ และฉันจะบอกเธอตรงๆ
ว่าปากไม่ตรงกับใจ โปรดอย่าเข้ามาใกล้
เพราะฉันเเพ้เธอได้ยินไหม ว่าฉันแพ้เธอ

มันแปลกเหลือเกิน ฉันควรจะเมิน

แต่ฉันแพ้ ฉันแพ้เธอ ฉันแพ้หน้าตาของเธอ
ฉันแพ้เสียงของเธอ ลมหายใจของเธอ
ไม่อยากให้มาเจอะเจอ ฉันแพ้เธอ ฉันแพ้เธอ
ฉันแพ้ร่างกายของเธอ ฉันแพ้เธอ ยอมแพ้เธอ
ได้โปรด อย่าให้มาเจอะเจอ
และฉันจะบอกเธอตรงๆ ว่าปากไม่ตรงกับใจ
โปรดอย่าเข้ามาใกล้ เพราะฉันแพ้เธอ ได้ยินไหม

แพ้

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เธอบอกว่าเธอจะไป ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่
เธอหลอกให้ฉันดีใจ
ได้ขึ้นจากหลุมที่เธอขุดเอาไว้
เเต่สุดท้ายเธอก็กลับเข้ามา
เธอบอกเธอลืมสัญญาที่เคยทำเอาไว้
จะกลับมาเธอแทบไม่ต้องอ้อนวอน
แต่ฉันก็พร้อมจะเปิดไฟในห้องนอน

มันแปลกเหลือเกิน ฉันควรจะเมิน

แต่ฉันแพ้ ฉันแพ้เธอ ฉันแพ้หน้าตาของเธอ
ฉันแพ้เสียงของเธอ ลมหายใจของเธอ
ไม่อยากให้มาเจอะเจอ และฉันจะบอกเธอตรงๆ
ว่าปากไม่ตรงกับใจ โปรดอย่าเข้ามาใกล้
เพราะฉันเเพ้เธอได้ยินไหม ว่าฉันแพ้เธอ

ฉันชนะเกสรดอกไม้ มีเซรุ่มพิษงู
ฉันไม่กลัวสิงโตหรือหนู กินทั้งกุ้งหอยและปู
หากทะเลาะกันบุรุษกำยำ
ฉันก็พร้อมจะฟาดฟันจนเลือดหยดสุดท้าย
แต่กับเธอเธอแค่ยืนหน้าประตู
ไม่ต้องสัมผัสแค่ดู ฉันก็ต้องลงไปคุดคู้

มันแปลกเหลือเกิน ฉันควรจะเมิน

แต่ฉันแพ้ ฉันแพ้เธอ ฉันแพ้หน้าตาของเธอ
ฉันแพ้เสียงของเธอ ลมหายใจของเธอ
ไม่อยากให้มาเจอะเจอ และฉันจะบอกเธอตรงๆ
ว่าปากไม่ตรงกับใจ โปรดอย่าเข้ามาใกล้
เพราะฉันเเพ้เธอได้ยินไหม ว่าฉันแพ้เธอ

มันแปลกเหลือเกิน ฉันควรจะเมิน

แต่ฉันแพ้ ฉันแพ้เธอ ฉันแพ้หน้าตาของเธอ
ฉันแพ้เสียงของเธอ ลมหายใจของเธอ
ไม่อยากให้มาเจอะเจอ ฉันแพ้เธอ ฉันแพ้เธอ
ฉันแพ้ร่างกายของเธอ ฉันแพ้เธอ ยอมแพ้เธอ
ได้โปรด อย่าให้มาเจอะเจอ
และฉันจะบอกเธอตรงๆ ว่าปากไม่ตรงกับใจ
โปรดอย่าเข้ามาใกล้ เพราะฉันแพ้เธอ ได้ยินไหม