นางงามตู้กระจก

Preview

Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

นํ้าตานอง อาบสองแก้ม
สายลมแย้ม พัดผ่านมา
นาฬิกา บอกเวลา
ดังเตือนว่า เลยเวลานอน

ทอดถอนใจ ให้คำนึง
หวังวันหนึ่ง ให้ผ่านไป
ร่างของเธอ ปรนเปรอชาย
ด้วยดวงใจแหลกเหลว ระบม

สังคมทราม ทรามเพราะคน
ความยากจน ใครทนได้
พ่อก็แก่ แม่ไม่สบาย
น้องหญิงชาย วัยกำลังหม่ำ
ชํ้าเพราะความ ที่เธอจน
นี่หรือคน สังคมรังเกียจ
ช่วยผู้ชาย ระบายความเครียด
สิบร้อยพัน ยันรัฐมนตรี

เป็นนวลนาง ในอ่างนํ้า
เป็นนางงาม ตู้กระจก
นํ้าตาตก หัวอกเธอล้มเหลว
ใครจะรู้ใครจะเห็น ใครจะเป็นผู้เห็นใจ
ใครจะมาคิดจริงใจ ผ่านเลยไปไม่จริงจัง

นํ้าตานอง อาบสองแก้ม
สายลมแย้ม พัดผ่านมา
นาฬิกา บอกเวลา
ดังเตือนว่าเลยเวลานอน

ทอดถอนใจ ให้คำนึง
หวังวันหนึ่ง ให้ผ่านไป
เพี่อพ่อแม่ เป็นอยู่สบาย
น้องหญิงชาย ได้เล่าเรียน

เป็นนวลนางในอ่างนํ้า
เป็นนางงาม ตู้กระจก
นํ้าตาตก หัวอกเธอล้มเหลว
ใครจะรู้ใครจะเห็น ใครจะเป็นผู้เห็นใจ
ใครจะมาคิดจริงใจ ผ่านเลยไปไม่จริงจัง

นํ้าตานอง อาบสองแก้ม
สายลมแย้ม พัดผ่านมา
นาฬิกา บอกเวลา
ดังเตือนว่า เลยเวลานอน

ทอดถอนใจ ให้คำนึง
หวังวันหนึ่ง ให้ผ่านไป
เพี่อพ่อแม่ เป็นอยู่สบาย
น้องหญิงชายได้เล่าเรียน
เพี่อพ่อแม่ เป็นอยู่สบาย
น้องหญิงชายได้เล่าเรียน