Lyricist: -   Composer: -

ที่เธอเข้ามาคงเป็นภาพลวงให้สับสน
จึงฝืนตัวไม่ยอมให้หลงกลภาพลวง
สมองไม่เดินเหมือนเป็นอัมพฤกษ์อยู่ข้างใน
หลบซ่อนภายใต้ความเหงาความเดียวดาย

ครั้งก่อนยังคงหลอกหลอนให้มีแค่เธอ
ทิ้งความเหงาข้างในใจไม่ลืม
หลงทางเหมือนคนไม่มีสมองเข้าใจ
พยายามไม่ให้รักเธอ

เพราะเธอเป็นแบบนี้
ฉันรักที่ตัวของเธอเป็นแบบนี้
ความงามที่ลวงดวงดาวให้เปลี่ยนสี
ความจริงแล้วใจของเราเป็นแบบนี้
ฉันยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเธอ

เพิ่มความวุ่นวายยังหาตัวเองไม่ค่อยเจอ
สิ่งที่ทำมันช่างฝืนและหลอกตัว
สมองไม่เดินเหมือนเป็นอัมพฤกษ์อยู่ข้างใน
บอกตัวเองเพิ่มชีวิตชีวา

ครั้งก่อนยังคงหลอกหลอนให้มีแค่เธอ
ทิ้งความเหงาข้างในใจไม่ลืม
หลงทางเหมือนคนไม่มีสมองเข้าใจ
พยายามไม่ให้รักเธอ

เพราะเธอเป็นแบบนี้
ฉันรักที่ตัวของเธอเป็นแบบนี้
ความงามที่ลวงดวงดาวให้เปลี่ยนสี
ความจริงแล้วใจของเราเป็นแบบนี้
ฉันยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเธอ

ฉันรักที่ตัวของเธอเป็นแบบนี้
ความงามที่ลวงดวงดาวให้เปลี่ยนสี
เจอเธอทุกทีใจเราเป็นแบบนี้
เธอคนที่ฉันเฝ้ารอ

ฉันรักที่ตัวของเธอเป็นแบบนี้
ความงามที่ลวงดวงดาวให้เปลี่ยนสี
ความจริงแล้วใจของเราเป็นแบบนี้
ฉันยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเธอ

แบบนี้ Truly Me

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ที่เธอเข้ามาคงเป็นภาพลวงให้สับสน
จึงฝืนตัวไม่ยอมให้หลงกลภาพลวง
สมองไม่เดินเหมือนเป็นอัมพฤกษ์อยู่ข้างใน
หลบซ่อนภายใต้ความเหงาความเดียวดาย

ครั้งก่อนยังคงหลอกหลอนให้มีแค่เธอ
ทิ้งความเหงาข้างในใจไม่ลืม
หลงทางเหมือนคนไม่มีสมองเข้าใจ
พยายามไม่ให้รักเธอ

เพราะเธอเป็นแบบนี้
ฉันรักที่ตัวของเธอเป็นแบบนี้
ความงามที่ลวงดวงดาวให้เปลี่ยนสี
ความจริงแล้วใจของเราเป็นแบบนี้
ฉันยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเธอ

เพิ่มความวุ่นวายยังหาตัวเองไม่ค่อยเจอ
สิ่งที่ทำมันช่างฝืนและหลอกตัว
สมองไม่เดินเหมือนเป็นอัมพฤกษ์อยู่ข้างใน
บอกตัวเองเพิ่มชีวิตชีวา

ครั้งก่อนยังคงหลอกหลอนให้มีแค่เธอ
ทิ้งความเหงาข้างในใจไม่ลืม
หลงทางเหมือนคนไม่มีสมองเข้าใจ
พยายามไม่ให้รักเธอ

เพราะเธอเป็นแบบนี้
ฉันรักที่ตัวของเธอเป็นแบบนี้
ความงามที่ลวงดวงดาวให้เปลี่ยนสี
ความจริงแล้วใจของเราเป็นแบบนี้
ฉันยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเธอ

ฉันรักที่ตัวของเธอเป็นแบบนี้
ความงามที่ลวงดวงดาวให้เปลี่ยนสี
เจอเธอทุกทีใจเราเป็นแบบนี้
เธอคนที่ฉันเฝ้ารอ

ฉันรักที่ตัวของเธอเป็นแบบนี้
ความงามที่ลวงดวงดาวให้เปลี่ยนสี
ความจริงแล้วใจของเราเป็นแบบนี้
ฉันยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเธอ